Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on julkaissut suomenkielisen oppaan erityisen riskialttiiden työntekijöiden suojelemisesta haitallisilta kemikaaleilta.

Takaisin
Published
20/08/2020

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on julkaissut suomenkielisen oppaan erityisen riskialttiiden työntekijöiden suojelemisesta haitallisilta kemikaaleilta. Voit ladata oppaan täältä.

Erityisen riskialttiita työntekijöitä ovat esimerkiksi nuoret, kokemattomat, kemikaaleille herkistyneet tai raskaana olevat työntekijät. Myös vähemmistö- ja sukupuolinäkökulmat voivat vaikuttaa työntekijöiden mahdollisuuksiin toimia turvallisesti kemikaalien kanssa. Työntekijä ei välttämättä esimerkiksi kieliongelmien vuoksi ymmärrä työohjeita oikein. Pienikokoisilla henkilöillä voi taas olla vaikeuksia löytää sopivia henkilönsuojaimia. Jotkut terveydelle vaaralliset aineet voivat myös käyttäytyä aineenvaihdunnassa tai kerääntyä kehoon eri tavoin sukupuolesta riippuen.

Työnantajan on huomioitava erityisen riskialttiit työntekijät kemikaaliriskien arvioinnissa ja varmistettava, että työntekijät ymmärtävät työpaikalla esiintyvät vaarat ja osaavat suojautua niiltä oikein.

Lataa oppaamme kemikaalien riskinarvioinnista.

Työnantajan tulee myös harkita, voidaanko haitallisia kemikaaleja korvata vähemmän vaarallisilla. Erityisesti nuoria ja raskaana olevia työntekijöitä tulee suojella myrkyllisiltä ja syöpää, perimävaurioita tai sikiövaurioita aiheuttavilta kemikaaleilta. Herkistyneiden työntekijöiden lisäaltistuminen herkistävälle kemikaalille on estettävä. Korvaaminen on tällöin tehokas riskinhallintakeino ja suojelee myös muita kuin erityisen riskialttiita työntekijöitä.

Lataa oppaamme kemikaalien korvaamisesta.

EcoOnline Chemical Manager on työkalu kemikaalien hallintaan ja vaatimustenmukaisuuden kehittämiseen. Chemical Managerin avulla yrityksenne kemikaalirekisterissä on aina uusimmat käyttöturvallisuustiedotteet, joiden sisältämän tiedon pohjalta voit tehdä esimerkiksi lainsäädäntöhakuja, yrityksen omia rajoituslistoja, raportteja, riskinarviointia ja korvaamisharkintaa. Haluatko tietää lisää?