Työturvallisuuden mittaaminen

Peter Druckeria lainaten: “Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa”. On siksi tärkeää, että mitataan oikeita asioita. Jos mitataan vääriä asioita, ajaudutaan harhapoluille.

Kirjoittanut Pieter Jan Bots

Peter Druckeria lainaten: “Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa”. On siksi tärkeää, että mitataan oikeita asioita. Jos mitataan vääriä asioita, ajaudutaan harhapoluille.

Opas: Työturvallisuusjohtamisen ABCD

 

Tapaturmataajuus perusindikaattorina

 

Tyypillinen työturvallisuustason mittaluku on tapaturmien määrä suhteutettuna tehtyihin työtunteihin organisaation eri yksiköissä. Suomessa yksikkönä käytetään yleisimmin tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden. Tämä on ns. reaktiivinen indikaattori: seurausta aikaisemmista turvallisuuden hallintaan liittyvistä toimista (tai niiden puutteesta).

Tämän indikaattorin etuna on, että eri organisaatioita on helppo verrata keskenään. Ongelmallista indikaattorissa on kuitenkin, että tapaturmien ilmenemiseen vaikuttavat hallinnan lisäksi myös satunnaiset tekijät, ja tämä on yhä merkityksellisempää, kun lähestytään nollaa tapaturmaa pienissä organisaatioissa.

Nolla tapaturmaa voi johtua onnesta, ja toisaalta 1-2 LTI:tä (tapaturma, joka johtaa työajan menetykseen, sairauspoissaoloon) voi johtua myös huonosta onnesta. Siksi on tärkeää ilmoittaa - indikaattorin herkkyyden lisäämiseksi - kaikista loukkaantumisista (TRI) mukaan lukien

  • tapaturmasta johtuva työajan menetys (LTI),
  • korvaavaan työhön pystyvistä tapaturmatapauksista (RWC) ja
  • lääkärin hoitoa vaativista tapauksista (MTC).

Lue myös artikkelimme siitä, kuinka vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja >

 

Kuinka mitata oikeaa asiaa?

 

Varmista, että mittaamasi tiedot liittyvät siihen, mitä haluatte saavuttaa organisaatiossanne. Älä unohda suuria vaaroja, kuten tulipaloa ja räjähdystä - niitä esiintyy harvoin, mutta niillä on toteutuessaan vakavia seurauksia myös henkilöille. On hyvä asettaa siis myös kemikaali- palo- ja prosessiturvallisuudelle tavoitteita ja mittareita.

Jos organisaatio asettaa tavoitteekseen nolla tapaturmaa, tavoitteen tulee johtaa työturvallisuuden aktiiviseen hallintaan. Tämä edellyttää monia toimenpiteitä, kuten

  • systemaattista vaarojen tunnistamista ja arviointia,
  • vaaratilanteista ja tapaturmista ilmoittamista ja niistä oppimista tutkimalla,
  • turvallisuushavaintojen ja tarkastusten tekemistä.

Puutteiden on johdettava toteutettaviin toimiin. Tapaturmatutkinnan lisäksi kyse on organisaation ennakoivasta työturvallisuustyöstä, joka ulottuu tapaturmia ennaltaehkäiseviin toimiin. Jopa reaktiivisen onnettomuustutkinnan yhteydessä saatujen kokemusten tarkoitus on johtaa ennalta ehkäiseviin toimiin. Riskinarviointi ei ole vain työhön liittyvien vaarojen ja riskien arviointia, joka tehdään kerran vuodessa kaikkien toimintojen osalta, vaan myös esimerkiksi

  • työlupakäytäntöön liittyvää riskiarviointia,
  • työpaikkariskin arviointia ja
  • viime hetken riskinarviointia.

Lue myös, kuinka toteutat onnistuneen riskien arvioinnin työpaikalla >


Webinaaritallenne: Työturvallisuuden mittarit johtamisen tukena

 

Miksi ja miten työturvallisuutta mitataan? Webinaarissa EcoOnlinen kokeneet asiantuntijat Marko Vuorinen ja Vesa Lieho kertovat työturvallisuuden mittareista asiantuntijoiden ja johdon työkaluina. Webinaarissa tarkastellaan mittareita datan hyödyntämisen näkökulmasta ja käydään läpi, miten kerättyä tietoa voi esittää eri kohderyhmille tavoitteen saavuttamisen kannalta.

Katso webinaari täältä >


Kiinnitä tavoitteita myös suorituksiin

 

On tärkeää seurata aktiivista ihmisten toimintaa, joka johtaa työtapaturmien määrän vähenemiseen tai saavutetun tason ylläpitämiseen. Ihmiset ovat motivoituneempia osallistumaan työturvallisuuden edistämiseen, kun keskitytään asioihin, joihin he voivat itse vaikuttaa ja jotka johtavat mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti, positiivisiin tuloksiin (aktiiviset tehtävät ja toimet), kuin silloin kun keskitytään asioihin, joille ei enää pystytä tekemään mitään. Siksi ns. laahaaviin, negatiivisiin ja epävarmoihin tavoitteisiin (tapaturmat) ei pelkästään voi tukeutua.

Joten neuvoni on: Sovi, mitä aktiivista työtä on tehtävä organisaation turvallisuustoiminnan parantamiseksi ja keskity siihen. Jos on tarpeen verrata eri toimipaikkoja ja liiketoiminta-alueita, tiedot voidaan normalisoida esimerkiksi käyttämällä nimittäjänä todellista työaikaa. Onnistuu!

 

Voisimmeko auttaa?

 

Autamme mielellämme organisaatiotasi tekemään työturvallisuuden ja -terveyden hallinnasta helpompaa ja saavuttamaan paremman työturvallisuuden tason.

Varaa meiltä ilmainen konsultointi, jossa käymme läpi työturvallisuuden keskeiset vaatimukset ja kuinka voimme auttaa teitä noudattamaan niitä.

Pääset tutustumaan myös EcoOnline EHS -ohjelmistoomme, jonka avulla sinulla on pääsy kaikkeen, mitä tarvitset työturvallisuuden seurantaan. Klikkaa alta ja varaa tapaaminen sinulle sopivaan aikaan!

Tapaaminen ei sido mihinkään.

Tutustu maksutta EcoOnline EHS -ohjelmistoon


Kirjoittaja Pieter Jan Bots

EHSQ & PS Specialist | EcoOnline

Pieter Jan on kemiantekniikan DI ja hänellä on noin 30 vuoden prosessitekniikan ja turvallisuustekniikan kokemus prosessiteollisuuden ja investointiprojektien toimialoilta. Hän on toiminut eri insinööritoimistoissa prosessi-, projekti- ja prosessiturvallisuusinsinöörinä. Tämän jälkeen hän on toiminut työturvallisuus- ja prosessiturvallisuuspäällikkönä sekä turvallisuus- ja ympäristöjohtajana. Vuonna 2016 hän aloitti konsulttina 3T Ratkaisuilla, joka sulautui EcoOnlineen syyskuussa 2018.

Lue seuraavaksi

Kemikaalilainsäädäntö on muuttumassa

Vuosi sitten Euroopan komissio julkaisi uuden Kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian vastauksena Euroopan vihreän...

Kuinka luoda onnistunut työturvallisuuden ja -terveyden tarkastusohjelma

Työterveyden ja työturvallisuuden tarkastusohjelmat eivät ole olemassa vain osoittaakseen, miten asiat on hoidettu,...

Henkilönsuojainten valintaan ja käyttöön uusi asetus

Henkilönsuojain suojaa käyttäjäänsä vain, jos se on valittu oikein ja se sopii käyttäjälleen. Tällöin käyttäjä...