Onko SVHC-lista tuttu?

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ylläpitää SVHC-listaa eli kandidaattilistaa erityistä huolta aiheuttavista aineista.  

Kirjoittanut Henna Rosilo

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ylläpitää SVHC-listaa eli kandidaattilistaa erityistä huolta aiheuttavista aineista.

 

Opas: 10 terveydelle vaarallista kemikaalia

Nämä aineet ovat joko terveydelle tai ympäristölle vaarallisia tai antavat muuten aihetta saman tasoiseen huoleen (esim. hormonitoimintaa häiritsevät tai herkistävät aineet). SVHC-listaa täydennetään kaksi kertaa vuodessa ja sieltä löytyvät aineet siirtyvät todennäköisesti jossain vaiheessa luvanvaraisten aineiden listalle. Kaikkien kemikaaleja käyttävien toimijoiden olisi hyvä säännöllisesti verrata omia kemikaalejaan kandidaattilistan aineisiin, sillä SVHC-aineiden käyttäminen joko sellaisenaan tai osana seosta tai esinettä, asettaa velvoitteita toimijoille.

Chemical Managerissa olevassa Lainsäädäntö-osiossa voitte nopeasti tarkistaa, onko käytössänne kandidaattilistalla olevia aineita. Lisäksi tiedotamme aina järjestelmän etusivulla kandidaatti- ja lupalistojen päivittymisestä. Tarkistus on hyvä tehdä ainakin aina listojen päivittyessä ja säännöllisin väliajoin muutenkin, jos käyttöön otetaan uusia aineita.

SVHC-listalta löytyy aivan arkisissakin kemikaaleissa ja esineissä käytettyjä ainesosia. Muun muassa erilaiset liimat, kovetteet, muovituotteet ja maalit voivat sisältää SVHC-aineita. Esineiden valmistajien on tiedotettava asiakkaitaan esineiden sisältämistä SVHC-aineista ja myös kuluttaja-asiakkaille tieto on toimitettava kysyttäessä 45 päivän kuluessa. Kemikaalien jatkokäyttäjienkin on hyvä tarkistaa omat tuotteensa. Mikäli käytössä on SVHC-ainetta sisältävää kemikaalia, on syytä mahdollisuuksien rajoissa harkita tuotteen korvaamista vähemmän vaarallisella vaihtoehdolla.

Lue myös artikkelimme terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnasta työpaikalla >

 

Kun kemikaali siirtyy SVHC-listalta luvanvaraisten aineiden listalle, sen käytölle on haettava lupaa. Luvan hakeminen on maksullista ja se myönnetään määräajaksi. Luvanvaraisten aineiden kohdalla jatkokäyttäjien tulee selvittää, aikooko tuotteen toimittaja hakea käyttölupaa kyseiselle kemikaalille ja tuleeko lupa sisältämään yrityksen oman käyttötavan, tai onko oma käyttötapa vapautettu lupavaatimuksesta. Mikäli vastaus edellisiin kysymyksiin on ei, lupaa voi tarvittaessa hakea itse tai yhdessä muiden jatkokäyttäjien kanssa.

Lue lisää vaarallisten kemikaalien korvaamisesta >

 

Me EcoOnlinella autamme organisaatiotasi tekemään kemikaaliturvallisuuden hallinnasta helpompaa ja nopeampaa. Chemical Managerin avulla voi vastaavasti tarkistaa myös luvanvaraisten aineiden luettelon, sekä tehdä omia rajoituslistoja perustuen H-lausekkeisiin, CAS-, EC- tai indeksinumeroihin. Haluatko kuulla lisää?


New call-to-action


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

Kuinka luoda onnistunut työturvallisuuden ja -terveyden tarkastusohjelma

Työterveyden ja työturvallisuuden tarkastusohjelmat eivät ole olemassa vain osoittaakseen, miten asiat on hoidettu,...

Henkilönsuojainten valintaan ja käyttöön uusi asetus

Henkilönsuojain suojaa käyttäjäänsä vain, jos se on valittu oikein ja se sopii käyttäjälleen. Tällöin käyttäjä...

Käyttöturvallisuustiedote - mikä se on?

Lue kattava tietopaketti kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista