Kemikaalien CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit

Varoitusmerkeillä ilmoitetaan selkeällä tavalla käyttäjille kemikaalien eri vaaroista ja riskeistä. Merkkien avulla käyttäjä saa jo nopealla tuote-etiketin vilkaisulla hyvän yleiskuvan tuotteen ja kemikaalien vaaraominaisuuksista.

Kirjoittanut Mats Liljeström

Varoitusmerkeillä ilmoitetaan selkeällä tavalla käyttäjille kemikaalien eri vaaroista ja riskeistä. Merkkien avulla käyttäjä saa jo nopealla tuote-etiketin vilkaisulla hyvän yleiskuvan tuotteen ja kemikaalien vaaraominaisuuksista.

Lataa opas vaarallisten kemikaalien korvaamisesta 5+1 askeleella

Vaaramerkintöjä koskevat säännöt perustuvat EU:n CLP-asetukseen 1272/2008, jossa ohjeistetaan kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Kaikki käyttöturvallisuustiedotteet ja varoitusmerkit on päivitettävä CLP:n kemikaalisäädösten mukaisesti. 

Mitä on siis otettava huomioon vaaramerkinnöissä ja mitä eri varoitusmerkit tarkoittavat?

Varoitusmerkkejä koskevat säännöt

CLP-asetusta sovelletaan kaikkiin yrityksiin, jotka valmistavat, tuovat maahan, jakelevat tai käyttävät vaarallisia kemikaaleja. Vaaralliset tuotteet on merkittävä ja riski- ja turvalausekkeiden lisäksi kaikki kemikaalit on merkittävä selvästi varoitusmerkein.

Aiemmin käytetyt oranssit kemialliset varoitusmerkit ovat monelle tuttu näky – nykyään ne on korvattu valkoisilla, punaisella reunustetuilla piktogrammeilla. Lisäksi on muitakin merkkejä, jotka on pidettävä mielessä.

Suomessa kemikaalien merkintöjen on oltava suomeksi ja ruotsiksi ja tietojen on oltava selkeitä tietyn kemikaalin käyttöön ja varastointiin liittyvistä riskeistä.

Uudet kemikaalien varoitusmerkit

De aktuella farosymbolerna 

Jotkin kemikaalit, kemialliset tuotteet ja aineet ovat vaarallisempia kuin toiset - tämä ilmaistaan myös varoitusmerkeillä. Esimerkiksi "terveysvaara" ja "vaarallinen vesiympäristölle" ovat vähemmän vakavia ja vaarallisia kuin "välittömästi myrkyllinen" ja "vakava terveysvaara ".

Mitkä ovat varoitusmerkit?

Vaara- ja varoituslausekkeet ovat CLP-asetuksen liitteen III ja liitteen IV mukaisia standardoituja lausekkeita. Varoitusmerkkejä, joihin saatat törmätä työskennellessäsi kemikaalien kanssa, on yhteensä yhdeksän.

Räjähtävä - GHS 01 Faromärkning explosiv
 • Kemikaali on räjähtävä ja voi aiheuttaa paineaallon
 • Voi aiheuttaa sirpaileiden sinkoutumisen
 • Voi aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen
 • Esimerkiksi: Ilotulitteet, nitroglyseriini, ammukset
Syttyvä - GHS 02 Faromärkning brandfarlig
 • Kemikaalilla on alhainen leimahduspiste tai on helposti syttyvä tai voi palaa voimakkaasti kuumentuessaan
 • Kemikaali voi kehittää syttyvää kaasua kun joutuu kosketuksiin veden kanssa
 • Tai voi syttyä itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa
 • Esimerkiksi: Etanoli, nestekaasupullot, moottoripolttoaineet
Hapettava - GHS 03 GHS03_rondflam
 • Kemikaali voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysvaaran
 • Voi edistää muiden materiaalien palamista, vaikka ne eivät olisi itse palavia
 • Esimerkiksi: Valkaisuaineet, desinfiointinesteet, lääkinnällinen happi
Paineen alainen kaasu - GHS 04 Faromärkning gas under tryck
 • Paineistettuna säilytettävät kaasut (nesteytetyt ja jäähdytetyt kaasut).
 • Voivat räjähtää kuumennettaessa.
 • Voivat jäähdytettynä aiheuttaa paleltumia.
 • Esimerkiksi: Hitsauskaasu, nestekaasupullot, happipullot

 

Syövyttävä - GHS 05 Faromärkning frätande
 • Kemikaalit, jotka voivat syövyttää ihoa ja muita kudoksia
 • Voivat aiheuttaa vakavia silmävaurioita
 • Voivat syövyttää myös metallia
 • Esimerkiksi: Suolahappo, ammoniakki, etikkahappo
Välittömästi myrkyllinen - GHS 06 Faromärkning akut giftig
 • Kemikaalit, jotka ovat hengenvaarallisia tai myrkyllisiä suun, ihon tai hengitysteiden kautta
 • Voi aiheuttaa syöpää
 • Voi tappaa jo hyvin pieninä annoksina
 • Esimerkiksi: Metanoli, hyönteismyrkky, biosidit
Terveysvaara - GHS 07 Faromärkning skadlig
 • Kemikaalit, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja, kuten silmien ja ihon ärsytystä
 • Voivat aiheuttaa allergisia ihoreaktioita ja hengitysteiden ärsytystä
 • Voivat aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
 • Ovat otsonikerrokselle vaarallisia
 • Esimerkiksi: Jäähdytysneste, liimat, kloridi, pesuaineet
Vakava terveysvaara - GHS 08
Faromärkning allvarlig hälsofara
 • Kemikaalit, jotka aiheuttavat vakavia terveysvaikutuksia, kuten syöpää
 • Voivat aiheuttaa vaurioita sukusolujen perimälle tai vaaraa hedelmällisyydelle tai sikiölle
 • Voivat aiheuttaa myös hengitystieallergioita, kemiallista keuhkokuumetta ja muita elinvaurioita
 • Nieltynä voivat olla tappavia aiheuttaessaan kemiallisen keuhkokuumeen
 • Esimerkiksi: Bensiini, tärpätti, lamppuöljy
Vaarallinen vesiympäristöille
- GHS 09
Faromärkning miljöfarlig
 • Kemikaalit, jotka ovat myrkyllisiä vesieliöille.
 • Kemikaalit, jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia haittoja vesiympäristössä.
 • Esimerkiksi: Torjunta-aineet, biosidit, bensiini.


Lataa maksuton CLP juliste

4 vinkkiä kemikaalien valmistajille, jälleenmyyjille, toimittajille tai maahantuojille:

 1. Onko tuotteissasi vanha varoitusmerkki? Siinä tapauksessa sinun on varmistettava, että nämä saavat uudet varoitusmerkit tai poistetaan markkinoilta.
 2. Tarkista käyttöturvallisuustiedotteet ja varmista, että tiedot täyttävät uudet luokitusvaatimukset.
 3. Laita uudet varoitusmerkit kaikkiin tuotteisiisi mahdollisimman pian.
 4. Varmista, että asiakkaasi saavat päivitetyn käyttöturvallisuustiedotteen – jos et ole tarkka tämän suhteen, sillä voi olla suuria seurauksia muualla arvoketjussa.

4 vinkkiä kemikaalien käsittelyyn työpaikalla:

 1. Valista kaikkia työntekijöitä siitä, mitä uudet varoituskuvat tarkoittavat, jotta he osaavat käsitellä erilaisia kemikaaleja.
 2. Jos sinulla on paketteja, jotka täytät itse, tarkista, että niissä on oikea varoitusmerkki.
 3. Päivitä riskinarviointisi ja selvitä vaikuttaako uusi luokitus niihin.
 4. Vaadi toimittajiasi merkitsemään tuotteensa kemikaalien CLP-merkein.

Lopuksi...

 

EcoOnlinen kemikaalinhallintaratkaisut on kehitetty helpottamaan lainsäädännön noudattamista. Pohjois-Euroopan kattavin käyttöturvallisuustiedotteiden tietokantamme auttaa yhdistämään valmistajat, maahantuojat ja käyttäjät sekä varmistamaan, että vaaditut tiedot kulkevat kaikille osapuolille.

Katso noin 3 minuuttia kestävä esittelyvideomme Chemical Managerista >


Kirjoittaja Mats Liljeström

Content Marketing Manager | EcoOnline

Lue seuraavaksi

Löytyykö ESG:n “S-tekijää” organisaatiostasi?

Tulevaisuuden megatrendit − digitalisaatio, hybridityöskentely ja suurempi panostus kestävään kehitykseen,...

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät, vastuut ja oikeudet

Työsuojeluvaltuutetun rooliin kuuluu monta tehtävää ja vastuuta. Monelle uudelle valtuutetulle nämä asiat saattavat...

EHS ja ESG yhdessä varmistavat, että liiketoimintasi on kestävää myös tulevaisuudessa

Koska kestävyyttä painotetaan liiketoimintastrategioissamme yhä enemmän, on EHS-ammattilaisilla jälleen yksi uusi...