WEBINAARItallenne

Kemikaalien korvaamisvelvollisuus työpaikoilla

Kemikaalien_korvaamisvelvollisuus

Tiedot

Nimi: Kemikaalien korvaamisvelvollisuus työpaikoilla

Kesto: 45 min

Webinaaritallenne


Sisältö

Mitä kemikaalien korvaamisvelvollisuus tarkoittaa ja miksi sitä tulisi tehdä kaikilla kemikaaleja käyttävillä työpaikoilla? Mitä kemikaaleja korvaamisharkinnassa pitäisi priorisoida ja miten prosessissa kannattaa edetä?

Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Laura Haudan. He kertovat kuulijoille, miten lakisääteisellä korvaamisvelvollisuudella pyritään vähentämään kemikaaleista terveydelle, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia haittoja ja miten korvaamisprosessi liittyy kemikaaliriskien arviointiin.

Puhujat

Henna Rosilo - Manager, Training&Consulting

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Laura Hauta - Support Consultant

Laura Hauta, FM, kemisti, työskentelee EcoOnlinella tuotetuen tiimissä ja kouluttaa viikottain Chemical Manager -työkalumme käyttäjiä. Laura kohtaa ja opastaa päivittäin työssään kaiken kokoisia yrityksiä eri vaiheissa kemikaaliturvallisuuden kehittämispolkua.