Webinaarit

Ilmoittaudu mukaan maksuttomiin työ- ja kemikaaliturvallisuuden webinaareihimme tai katso tallenteita jo pidetyistä webinaareista.

Tulevat webinaarit

Ilmoittaudu mukaan ja opi uutta tai kertaa tietojasi

 

EcoOnline - onnistuneet turvallisuuskävelyt
Torstai 22.9.2022 - Klo 13.00
Onnistuneet turvallisuuskävelyt - mitä ne ovat ja miten ne toteutetaan?

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä webinaarissa perehdytään onnistuneiden turvallisuuskävelyjen saloihin.

Työturvallisuuden webinaaritallenteet

Katso tallenteita jo pidetyistä, työturvallisuuteen liittyvistä webinaareista.

 

Näin onnistut riskinarvioinnissa - Käytännön vinkit sujuvaan prosessiin
Näin onnistut riskinarvioinnissa - Käytännön vinkit sujuvaan prosessiin

Kun työn riskejä arvioidaan säännöllisesti, parannetaan työilmapiiriä, ehkäistään vaarallisia tilanteita ja onnettomuuksia sekä vähennetään sairauspoissaoloja. Mutta miten riskinarviointi toteutetaan työpaikalla onnistuneesti?

Kriisinhallinnan ABCD - Toimintavalmiuden tärkeys odottamattomissa tilanteissa
Kriisinhallinnan ABCD - Toimintavalmiuden tärkeys odottamattomissa tilanteissa

Tässä webinaarissa tapaat Norse Atlantic Airwaysiltä Susanna Halonen-Mannerin ja EcoOnlinelta Jukka Laihosolan. He keskustelevat yhdessä kriisinhallinnan tärkeydestä ja vaatimuksista sekä antavat hyödyllisiä vinkkejä toimintavalmiuden parissa työskentelyyn.

Oikea henkilönsuojain oikein käytettynä
Oikea henkilönsuojain oikein käytettynä

Henkilönsuojain suojaa käyttäjäänsä vain, jos se on valittu oikein ja sopii käyttäjälleen. Miten oikea henkilönsuojain valitaan ja miksi sen säännöllinen huoltaminen on tärkeää? Tässä webinaarissa puhujavieraanamme on Suomen Työturvallisuuden Liitto STYL ry:n toiminnanjohtaja John Bergman. Hän käy yhdessä EcoOnlinen Kim Korhosen kanssa läpi katsojien kysymyksiä henkilönsuojaimiin liittyen.

shutterstock_1008169033
TYÖTURVALLISUUDEN MITTARIT JOHTAMISEN TUKENA

Miksi ja miten työturvallisuutta mitataan?Webinaarissa EcoOnlinen kokeneet asiantuntijat Marko Vuorinen ja Vesa Lieho kertovat työturvallisuuden mittareista asiantuntijoiden ja johdon työkaluina. Webinaarissa tarkastellaan mittareita datan hyödyntämisen näkökulmasta ja käydään läpi, miten kerättyä tietoa voi esittää eri kohderyhmille tavoitteen saavuttamisen kannalta.

webinar fi (1)
Miten toteutat motivoivan koulutusohjelman työpaikallasi?

Haluatko parantaa koulutusohjelmasi tehokkuutta ja varmistaa, että oppeja sovelletaan käytäntöön? Live-webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Kim Korhosen ja Jukka Laihosolan, jotka käyvät kattavasti läpi aiheen ja vastaavat katsojien kysymyksiin webinaarin aikana.

Webinaaritallenne: Työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista oppiminen
TYÖTAPATURMISTA JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEISTA OPPIMINEN

Työtapaturmista ja läheltä piti ‑tilanteiden ilmoittaminen ja tutkiminen on erittäin tärkeää. Se on olennainen osa vahvaa turvallisuuskulttuuria ja se tarjoaa organisaatioille hyödyllistä tietoa liiketoiminnan ongelma-alueista.

Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Vesa Liehon ja Pieter Jan Botsin, jotka käyvät läpi mm. mitä kaikkea tutkintaan kuuluu, kuinka selvitetään miten ja miksi tapaturma tai läheltä piti -tilanne sattui ja miten määritellä korjaavat toimenpiteet.

Untitled design (3)-2
What's the true value of a connected data-driven safety management platform? (EN)

In this webinar find out how digital tools can easily and effortlessly, link all areas of EHS, chemical safety and training under one roof, to ensure you have a one stop 'go to' platform for all your safety compliance needs.

FI_header_webinar_17122020_2
ISO 45001 -STANDARDI KÄYTÄNNÖSSÄ Webinaarissa syvennymme tarkastelemaan ISO 45001 -standardia aiemman webinaarin yleisöltä tulleita käytännöllisiä kysymyksiä pohtien. Kuulet mm. mitä hyötyjä standardista on organisaatiolle, esimiehille ja ostopäätöksiä tekeville, mitä prosesseja on rakennettava ja miten työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen toteutetaan. Webinaarissa EcoOnlinelta Pieter Jan Bots ja Vesa Lieho kertovat sinulle tietoja, vinkkejä ja esimerkkejä.
shutterstock_766640608_72dpi-1
Poikkeamien hallinta elintarvike- ja juomateollisuuden onnettomuuksien estämiseksi Tässä englanninkielisessä webinaarissa pureudumme siihen, kuinka hallitsemalla poikkeamia, voidaan estää onnettomuuksia elintarvike- ja juomateollisuudessa. Webinaarin puhujina toimivat EcoOnlinelta Product Specialist Catherine Jordan ja Solutions Advisor Siobhan O'Dwyer.
webinar_27102020_header
Henkilönsuojaimet – vinkkejä helpompaan käyttöön Henkilönsuojain on väline tai varuste, jota henkilö käyttää suojautuakseen yhdeltä tai useammalta terveys- tai turvallisuusriskiltä. Webinaarissa kuulet, miten saada henkilönsuojaimet kattavasti käyttöön organisaatioissa ja lisäksi näet, kuinka helppoa suojaimia on käyttää. Keskustelijoina ovat EcoOnlinelta Vesa Lieho ja Marita Hyttinen sekä Suojalaite Oy:ltä Ilkka Kantasalmi.
123_askeleet_kohti_turvallisempaa_tyopaikkaa
1-2-3: ASKELEET KOHTI TURVALLISEMPAA TYÖPAIKKAA Lainsäädäntö asettaa perustason ja -vaatimukset työturvallisuudelle. Webinaarissa EcoOnlinen asiantuntijat Vesa Lieho ja Pieter Jan Bots käyvät läpi, miten lähteä liikkeelle niin lainsäädännön kuin kehittämisen näkökulmasta, sekä miten rakentaa ennakoiva ja kestävä turvallisuuskulttuuri.
Safety_managerin_rooli_osana_ISO45001
Safety Managerin rooli osana ISO 45001 -standardia ISO 45001 -työturvallisuus- ja työterveysjohtamisjärjestelmän käyttöönotto auttaa systemaattisessa riskien hallinnassa, toiminnan kehittämisessä ja myös lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa. Tule kuulemaan EcoOnlinen kokeneilta työturvallisuuden asiantuntijoilta Marko Vuoriselta ja Vesa Lieholta, miten EcoOnlinen Safety Manager auttaa ISO 45001 -järjestelmän toteuttamisessa.
Turvallisuushavainnot
Turvallisuushavainnot – mitä ne ovat, miksi niitä pitäisi tehdä ja miten onnistutaan Vaarojen ja läheltä piti -tilanteiden raportointi on yksi parhaita turvallisuuden edistämiskeinoja. Miksi näin on ja miten saadaan ihmiset tekemään turvallisuushavaintoja? Kysymyksiä pohtimassa ja vinkkejä antamassa EcoOnlinen kokeneet työturvallisuuden asiantuntijat Marita Hyttinen ja Marko Vuorinen.
Johdon_rooli_ja_vastuu
JOHDON ROOLI JA VASTUU Jos osaat johtaa työturvallisuutta, osaat johtaa mitä vain. Mikä on johdon työturvallisuusvastuu lainsäädännön näkökulmasta? Entä mitä tarkoittaa, kun puhutaan johdon roolista suunnan näyttäjänä? Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Vesa Liehon ja Pieter Jan Botsin. He kertovat kuulijoille tiivistetysti, miksi johdon pitäisi olla kiinnostunut johdon roolista ja vastuusta työturvallisuudessa, jonka ytimessä on aina ihmisten johtaminen.
Vaarojen_tunnistaminen
Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi Työ- ja kemikaaliturvallisuudessa on paljon lainmukaisia vaatimuksia, joita voi olla vaikea seurata. Me haluamme tehdä tämän sinulle helpommaksi kertomalla lisää näistä säädöksistä. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat paljon vinkkejä siitä, kuinka voit työskennellä tehokkaammin – luoden samalla turvallista ja kestävää työympäristöä.
Tyoturvallisuuden_ABC
Työturvallisuuden ABC Työ- ja kemikaaliturvallisuudessa on paljon lainmukaisia vaatimuksia, joita voi olla vaikea seurata. Me haluamme tehdä tämän sinulle helpommaksi kertomalla lisää näistä säädöksistä. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat paljon vinkkejä siitä, kuinka voit työskennellä tehokkaammin – luoden samalla turvallista ja kestävää työympäristöä.

Kemikaaliturvallisuuden webinaaritallenteet

Katso tallenteita jo pidetyistä, kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä webinaareista.

 

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen
Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen - Tunnetko uudet vaatimukset?

KTT:n laatimista koskevia vaatimuksia on muutettu EU-asetuksella 2020/878. KTT:t on toimitettava uusien vaatimusten mukaisina vuoden 2023 alusta lähtien. Webinaari on johdatus KTT:iden laatimista koskeviin vaatimuksiin.

varoitusmerkit
Kemikaalien riskinarviointi - käytännön vaiheet askel askeleelta

Webinaarissa käydään askel askeleelta läpi, kuinka kemikaalien riskinarviointiprosessi toteutetaan työpaikalla onnistuneesti.

Webinaari: Paperimapeista pilvipohjaiseen ratkaisuun
Paperimapeista pilvipohjaiseen ratkaisuun - Uusi lähestymistapa kemikaalien hallintaan

Miksi paperimapit ja muut vanhat työskentelytavat voidaan nähdä haastavina lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämisessä?

Webinaari: Kemikaalien hallinnan velvollisuudet
Kemikaalien hallinnan velvollisuudet

Miten sinun organisaatiosi hallitsee kemikaaleja?

Tässä webinaarissa tapaat EcoOnlinen myynnistä Kim Korhosen ja Jukka Laihosolan, jotka johdattavat kuulijat kemikaalien hallinnan ja turvallisen käytön velvollisuuksiin työpaikalla sekä esittelevät EcoOnlinen digitaaliset ratkaisut velvollisuuksien täyttämiseen.

Webinaaritallenne: Työperäinen kemikaalialtistuminen
Työperäinen kemikaalialtistuminen

Työntekijät voivat työssä altistua terveydelle haitallisille kemikaaleille ja muille kemiallisille tekijöille, kuten pölyille ja kaasumaisille päästöille - työntekijöiden altistumisen selvittäminen on työnantajan vastuulla.

Tässä webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Ari Johanssonin ja Henna Rosilon, jotka vastaavat yleisimpiin kemikaalialtistumiseen liittyviin kysymyksiin mm. mikä on altistumista, kemikaalien yhteisvaikutuksista ja työhygieenisistä mittauksista.

FI_webinar_header_31082021
Käyttöturvallisuustiedote kohta kohdalta

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ovat työpaikan pääasiallinen tietolähde kemikaalien turvalliseen käyttöön, varastointiin ja hävittämiseen.

Tässä webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Marianne Pihlavan, jotka käyvät aloittelijaystävällisesti kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteen läpi kohta kohdalta ja kertovat, miten sen sisältämiä tietoja täytyy hyödyntää työpaikalla.

Sissa webinar
Reporting in Chemical Manager - how to report smart and effective (EN) We have launched a new report and analysis tool for Chemical Manager and in this webinar Sigthrudur will introduce and show you the new module. Learn more about best practices for reporting and analysis and get an insight into how you can work with reporting in our chemical management tool, Chemical Manager.
dreamstime_l_21386731
Vaarallisten jätteiden ja kemikaalijätteiden käsittely ja hävittäminen työpaikoilla Lähes kaikilla työpaikoilla syntyy vaarallista jätettä, josta osa voi olla kemikaalijätettä. Vaarallisen jätteen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyy runsaasti velvoitteita sekä työturvallisuus- ja ympäristönäkökulmia. Webinaarissa Ria Sarasti Lassila&Tikanojalta ja Henna Rosilo EcoOnlinelta kertovat, mitä vaaralliset jätteet ja kemikaalijätteet ovat, miten työpaikkojen tulee toimia niiden kanssa ja miten vaarallisia jätteitä voidaan kierrättää.
webinar_28012021_ymparistovaikutukset_web
Yritystoiminnan ympäristövaikutukset - päästöistä pieniin tekoihin Kaikesta yritystoiminnasta aiheutuu erilaisia ympäristövaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa ekosysteemien toimintaan sekä ihmisen terveyteen. Webinaarissa EcoOnlinen Suvi-Marja Simpanen ja Henna Rosilo kertovat aloittelijaystävällisesti mitä yritystoiminnasta aiheutuvat mahdolliset ympäristövaikutukset ovat, miksi nämä olisi hyvä kartoittaa ja miten vaikutuksia voisi lieventää tai ennaltaehkäistä.
webinar_19112020_header
Kemikaalit työpaikalla – mitä ne ovat ja miten haitoilta suojaudutaan? Lähes kaikilla työpaikoilla käytetään kemikaaleja, joiden ominaisuudet ja vaarat vaihtelevat huomattavasti. Webinaarissa EcoOnlinen Henna Rosilo ja Marianne Pihlava kertovat aloittelijaystävällisesti mitä kemikaalit ja kemialliset tekijät ovat, miten vaaralliset kemikaalit voi tunnistaa ja miten kemiallisten tekijöiden haitoilta suojautumisessa pääsee alkuun.
webinar_24092020_header
Kemikaalit työpaikalla ja syöpävaaran torjunta Työpaikoilla syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat kemikaalit on tunnistettava ja työntekijöiden altistuminen selvitettävä ja torjuttava. Syöpävaaran torjuntaa ja ASA-rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö uusiutui hiljattain. Webinaarissa EcoOnlinelta Henna Rosilo ja Linnunmaa Lexilta Jonna Rytkönen kertovat kuulijoille, mitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat kemialliset tekijät ovat ja miten työnantajan velvoitteet ovat muuttuneet.
kemikaaliriskit_tyopaikoilla
Kemikaaliriskit työpaikoilla – arviointi ja toimenpiteet Kemikaaliriskien arviointi on lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle ja haittojen torjunnalle työpaikoilla. Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Pieter Jan Botsin, jotka johdattavat kuulijat kemikaaliriskien arvioinnin peruskäsitteisiin ja antavat käytännön neuvoja riskinarvioinnin toteuttamiseen.
Kemikaalien_korvaamisvelvollisuus
Kemikaalien korvaamisvelvollisuus työpaikoilla Mitä kemikaalien korvaamisvelvollisuus tarkoittaa ja miksi sitä tulisi tehdä kaikilla kemikaaleja käyttävillä työpaikoilla. Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Laura Haudan, jotka kertovat kuulijoille, miten lakisääteisellä korvaamisvelvollisuudella pyritään vähentämään kemikaaleista terveydelle, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia haittoja ja miten korvaamisprosessi liittyy kemikaaliriskien arviointiin.
Case_Coor
Kuinka siirtyä sähköiseen kemikaalien hallintaan: Case Coor Kiinteistöpalvelutoimittaja Coor otti käyttöönsä EcoOnlinen Chemical Manager -järjestelmän vuoden 2019 aikana ja tulee nyt jakamaan kokemuksia ja vinkkejä siitä, kuinka siirtyä sähköiseen järjestelmään useissa eri käyttöpaikoissa. Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Nikolas Hiltusen ja Laura Haudan sekä Coorilta Marko Korjuksen.
Kemikaaliturvallisuuden_ABC
Kemikaaliturvallisuuden ABC Mikä on kemikaali ja mitä työpaikalla täytyy huomioida kemikaaleja käytettäessä? Miten käyttöturvallisuustiedotteiden kanssa tulee toimia ja mitä riskinarviointi tarkoittaa? Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Laura Haudan ja Miika Suurnäkin. He johdattavat kuulijat kemikaaliturvallisuuden perusteisiin ja antavat käytännöllisiä vinkkejä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen ja turvallisuustason kehittämiseen.

E-oppiminen

Learning Manager_illustration_2-1
ADVANTAGES OF DIGITAL LEARNING IN OHS TO SUPPORT SAFER WORKPLACES (EN)

In this webinar our talented webinar speakers will address the advantages of digital learning and the importance of sharing knowledge to create safer workplaces. You will also get an overview of our learning platform - Learning Manager.

webinar_18022021_header
VERKKOKURSSIEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖTURVALLISUUDEN PEREHDYTYKSISSÄ JA KOULUTUKSISSA

Luokkahuonemuotoisista perehdytyksistä ja koulutuksista ollaan siirtymässä entistä enemmän verkossa toteutettaviin kursseihin ja koulutusohjelmiin. Niiden etuna on mm. paikka- ja aikariippumattomuus, sisällön tasalaatuisuus ja monet digipedagogiset mahdollisuudet opiskelijan osallistamisessa.Miten verkkokurssista saadaan mahdollisimman motivoiva suorittajalle ja helppo toteuttajalle? Mitä valmiita digitaalisia sisältöjä on käytettävissä?