Webinaarit

Ilmoittaudu mukaan maksuttomiin työ- ja kemikaaliturvallisuuden webinaareihimme tai katso tallenteita jo pidetyistä webinaareista.

Kehitä osaamistasi EcoOnlinen maksuttomien webinaarien avulla

Työ- ja kemikaaliturvallisuuteen sekä niiden dokumentointiin liittyy paljon erilaisia säädöksiä. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat vinkkejä siitä, kuinka työskennellä tehokkaammin, luoden samalla turvallisia ja kestäviä työpaikkoja.

Ilmoittaudu mukaan lähetyksiin tai katso tallenteita:

Tulevat webinaarit

Työturvallisuuden webinaaritallenteet

Kemikaaliturvallisuuden webinaaritallenteet

Webinaareista tiedotetaan tällä sivulla, sosiaalisessa mediassamme sekä uutiskirjeessä, jonka voit tilata täältä.

Meillä on jo tuhansia tyytyväisiä katsojia ja tätä mieltä he ovat webinaareistamme:

💎 "Olipa hieno webinaari! Tuli paljon tietoa ja vielä erittäin selkeästi lyhyessä ajassa."

💎 ”Itse pidin tästä. Tietoa hyvin, tiiviissä paketissa ja ohjeet, kuinka sitä saa lisää. Kiitos.”

💎 "Hyvin toteutettu webinaari, jossa kaikki toimi moitteetta ja asiaa lähestyttiin useammasta näkökulmasta."

Tulevat webinaarit

Ilmoittaudu mukaan ja opi uutta tai kertaa tietojasi

 

Käyttöturvallisuustiedote kohta kohdalta

Tiistai 31.8.2021 klo 13.00

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ovat työpaikan pääasiallinen tietolähde kemikaalien turvalliseen käyttöön, varastointiin ja hävittämiseen. Tässä webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Marianne Pihlavan, jotka käyvät aloittelijaystävällisesti kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteen läpi kohta kohdalta ja kertovat, miten sen sisältämiä tietoja täytyy hyödyntää työpaikalla.

Työturvallisuuden webinaaritallenteet

Katso tallenteita jo pidetyistä, työturvallisuuteen liittyvistä webinaareista.

 

What's the true value of a connected data-driven safety management platform? (EN)

In this webinar find out how digital tools can easily and effortlessly, link all areas of EHS, chemical safety and training under one roof, to ensure you have a one stop 'go to' platform for all your safety compliance needs.

ADVANTAGES OF DIGITAL LEARNING IN OHS TO SUPPORT SAFER WORKPLACES (EN) In this webinar our talented webinar speakers will address the advantages of digital learning and the importance of sharing knowledge to create safer workplaces. You will also get an overview of our learning platform - Learning Manager.
Työturvallisuuden mittarit johtamisen tukena Miksi ja miten työturvallisuutta mitataan?Webinaarissa EcoOnlinen kokeneet asiantuntijat Marko Vuorinen ja Vesa Lieho kertovat työturvallisuuden mittareista asiantuntijoiden ja johdon työkaluina. Webinaarissa tarkastellaan mittareita datan hyödyntämisen näkökulmasta ja käydään läpi, miten kerättyä tietoa voi esittää eri kohderyhmille tavoitteen saavuttamisen kannalta.
Verkkokurssien hyödyntäminen työturvallisuuden perehdytyksissä ja koulutuksissa Luokkahuonemuotoisista perehdytyksistä ja koulutuksista ollaan siirtymässä entistä enemmän verkossa toteutettaviin kursseihin ja koulutusohjelmiin. Niiden etuna on mm. paikka- ja aikariippumattomuus, sisällön tasalaatuisuus ja monet digipedagogiset mahdollisuudet opiskelijan osallistamisessa.Miten verkkokurssista saadaan mahdollisimman motivoiva suorittajalle ja helppo toteuttajalle? Mitä valmiita digitaalisia sisältöjä on käytettävissä?
ISO 45001 -STANDARDI KÄYTÄNNÖSSÄ Webinaarissa syvennymme tarkastelemaan ISO 45001 -standardia aiemman webinaarin yleisöltä tulleita käytännöllisiä kysymyksiä pohtien. Kuulet mm. mitä hyötyjä standardista on organisaatiolle, esimiehille ja ostopäätöksiä tekeville, mitä prosesseja on rakennettava ja miten työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen toteutetaan. Webinaarissa EcoOnlinelta Pieter Jan Bots ja Vesa Lieho kertovat sinulle tietoja, vinkkejä ja esimerkkejä.
Poikkeamien hallinta elintarvike- ja juomateollisuuden onnettomuuksien estämiseksi Tässä englanninkielisessä webinaarissa pureudumme siihen, kuinka hallitsemalla poikkeamia, voidaan estää onnettomuuksia elintarvike- ja juomateollisuudessa. Webinaarin puhujina toimivat EcoOnlinelta Product Specialist Catherine Jordan ja Solutions Advisor Siobhan O'Dwyer.
Henkilönsuojaimet – vinkkejä helpompaan käyttöön Henkilönsuojain on väline tai varuste, jota henkilö käyttää suojautuakseen yhdeltä tai useammalta terveys- tai turvallisuusriskiltä. Webinaarissa kuulet, miten saada henkilönsuojaimet kattavasti käyttöön organisaatioissa ja lisäksi näet, kuinka helppoa suojaimia on käyttää. Keskustelijoina ovat EcoOnlinelta Vesa Lieho ja Marita Hyttinen sekä Suojalaite Oy:ltä Ilkka Kantasalmi.
1-2-3: ASKELEET KOHTI TURVALLISEMPAA TYÖPAIKKAA Lainsäädäntö asettaa perustason ja -vaatimukset työturvallisuudelle. Webinaarissa EcoOnlinen asiantuntijat Vesa Lieho ja Pieter Jan Bots käyvät läpi, miten lähteä liikkeelle niin lainsäädännön kuin kehittämisen näkökulmasta, sekä miten rakentaa ennakoiva ja kestävä turvallisuuskulttuuri.
Safety Managerin rooli osana ISO 45001 -standardia ISO 45001 -työturvallisuus- ja työterveysjohtamisjärjestelmän käyttöönotto auttaa systemaattisessa riskien hallinnassa, toiminnan kehittämisessä ja myös lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa. Tule kuulemaan EcoOnlinen kokeneilta työturvallisuuden asiantuntijoilta Marko Vuoriselta ja Vesa Lieholta, miten EcoOnlinen Safety Manager auttaa ISO 45001 -järjestelmän toteuttamisessa.
Turvallisuushavainnot – mitä ne ovat, miksi niitä pitäisi tehdä ja miten onnistutaan Vaarojen ja läheltä piti -tilanteiden raportointi on yksi parhaita turvallisuuden edistämiskeinoja. Miksi näin on ja miten saadaan ihmiset tekemään turvallisuushavaintoja? Kysymyksiä pohtimassa ja vinkkejä antamassa EcoOnlinen kokeneet työturvallisuuden asiantuntijat Marita Hyttinen ja Marko Vuorinen.
JOHDON ROOLI JA VASTUU Jos osaat johtaa työturvallisuutta, osaat johtaa mitä vain. Mikä on johdon työturvallisuusvastuu lainsäädännön näkökulmasta? Entä mitä tarkoittaa, kun puhutaan johdon roolista suunnan näyttäjänä? Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Vesa Liehon ja Pieter Jan Botsin. He kertovat kuulijoille tiivistetysti, miksi johdon pitäisi olla kiinnostunut johdon roolista ja vastuusta työturvallisuudessa, jonka ytimessä on aina ihmisten johtaminen.
Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi Työ- ja kemikaaliturvallisuudessa on paljon lainmukaisia vaatimuksia, joita voi olla vaikea seurata. Me haluamme tehdä tämän sinulle helpommaksi kertomalla lisää näistä säädöksistä. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat paljon vinkkejä siitä, kuinka voit työskennellä tehokkaammin – luoden samalla turvallista ja kestävää työympäristöä.
Työturvallisuuden ABC Työ- ja kemikaaliturvallisuudessa on paljon lainmukaisia vaatimuksia, joita voi olla vaikea seurata. Me haluamme tehdä tämän sinulle helpommaksi kertomalla lisää näistä säädöksistä. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat paljon vinkkejä siitä, kuinka voit työskennellä tehokkaammin – luoden samalla turvallista ja kestävää työympäristöä.

Kemikaaliturvallisuuden webinaaritallenteet

Katso tallenteita jo pidetyistä, kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä webinaareista.

 

Reporting in Chemical Manager - how to report smart and effective (EN) We have launched a new report and analysis tool for Chemical Manager and in this webinar Sigthrudur will introduce and show you the new module. Learn more about best practices for reporting and analysis and get an insight into how you can work with reporting in our chemical management tool, Chemical Manager.
Vaarallisten jätteiden ja kemikaalijätteiden käsittely ja hävittäminen työpaikoilla Lähes kaikilla työpaikoilla syntyy vaarallista jätettä, josta osa voi olla kemikaalijätettä. Vaarallisen jätteen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyy runsaasti velvoitteita sekä työturvallisuus- ja ympäristönäkökulmia. Webinaarissa Ria Sarasti Lassila&Tikanojalta ja Henna Rosilo EcoOnlinelta kertovat, mitä vaaralliset jätteet ja kemikaalijätteet ovat, miten työpaikkojen tulee toimia niiden kanssa ja miten vaarallisia jätteitä voidaan kierrättää.
Yritystoiminnan ympäristövaikutukset - päästöistä pieniin tekoihin Kaikesta yritystoiminnasta aiheutuu erilaisia ympäristövaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa ekosysteemien toimintaan sekä ihmisen terveyteen. Webinaarissa EcoOnlinen Suvi-Marja Simpanen ja Henna Rosilo kertovat aloittelijaystävällisesti mitä yritystoiminnasta aiheutuvat mahdolliset ympäristövaikutukset ovat, miksi nämä olisi hyvä kartoittaa ja miten vaikutuksia voisi lieventää tai ennaltaehkäistä.
Kemikaalit työpaikalla – mitä ne ovat ja miten haitoilta suojaudutaan? Lähes kaikilla työpaikoilla käytetään kemikaaleja, joiden ominaisuudet ja vaarat vaihtelevat huomattavasti. Webinaarissa EcoOnlinen Henna Rosilo ja Marianne Pihlava kertovat aloittelijaystävällisesti mitä kemikaalit ja kemialliset tekijät ovat, miten vaaralliset kemikaalit voi tunnistaa ja miten kemiallisten tekijöiden haitoilta suojautumisessa pääsee alkuun.
Kemikaalit työpaikalla ja syöpävaaran torjunta Työpaikoilla syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat kemikaalit on tunnistettava ja työntekijöiden altistuminen selvitettävä ja torjuttava. Syöpävaaran torjuntaa ja ASA-rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö uusiutui hiljattain. Webinaarissa EcoOnlinelta Henna Rosilo ja Linnunmaa Lexilta Jonna Rytkönen kertovat kuulijoille, mitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat kemialliset tekijät ovat ja miten työnantajan velvoitteet ovat muuttuneet.
Kemikaaliriskit työpaikoilla – arviointi ja toimenpiteet Kemikaaliriskien arviointi on lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle ja haittojen torjunnalle työpaikoilla. Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Pieter Jan Botsin, jotka johdattavat kuulijat kemikaaliriskien arvioinnin peruskäsitteisiin ja antavat käytännön neuvoja riskinarvioinnin toteuttamiseen.
Kemikaalien korvaamisvelvollisuus työpaikoilla Mitä kemikaalien korvaamisvelvollisuus tarkoittaa ja miksi sitä tulisi tehdä kaikilla kemikaaleja käyttävillä työpaikoilla. Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Laura Haudan, jotka kertovat kuulijoille, miten lakisääteisellä korvaamisvelvollisuudella pyritään vähentämään kemikaaleista terveydelle, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia haittoja ja miten korvaamisprosessi liittyy kemikaaliriskien arviointiin.
Kuinka siirtyä sähköiseen kemikaalien hallintaan: Case Coor Kiinteistöpalvelutoimittaja Coor otti käyttöönsä EcoOnlinen Chemical Manager -järjestelmän vuoden 2019 aikana ja tulee nyt jakamaan kokemuksia ja vinkkejä siitä, kuinka siirtyä sähköiseen järjestelmään useissa eri käyttöpaikoissa. Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Nikolas Hiltusen ja Laura Haudan sekä Coorilta Marko Korjuksen.
Kemikaaliturvallisuuden ABC Mikä on kemikaali ja mitä työpaikalla täytyy huomioida kemikaaleja käytettäessä? Miten käyttöturvallisuustiedotteiden kanssa tulee toimia ja mitä riskinarviointi tarkoittaa? Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Laura Haudan ja Miika Suurnäkin. He johdattavat kuulijat kemikaaliturvallisuuden perusteisiin ja antavat käytännöllisiä vinkkejä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen ja turvallisuustason kehittämiseen.