Joustava ratkaisu osaamisen ja tietoisuuden kehittämiseen

EcoOnlinen e-oppimisen ytimenä ovat työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin digitaaliset oppimateriaalit. Olemme toteuttaneet verkkokursseja, e-oppimateriaaleja ja tietoiskuja jo lähes 20 vuoden ajan. Tärkeintä on sisältö ja pedagogiikka: tarjotaan aina kohderyhmälle sopivaa, voimassaolevan lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen mukaista sisältöä helposti omaksuttavassa muodossa.

Monipuolisuus
Digitaalisten oppimateriaalien kirjastomme sisältää jo yli 100 nimikettä.
Räätälöitävyys
E-opit ovat räälöitävissä asiakaskohtaisesti.
visuaalisuus
Animaatiot ja videot havainnollistavat ja konkretisoivat asiat.

Digitaalisia oppimateriaaleja käytetään itseopiskelun lisäksi paljon kouluttajan aineistona ja luentomateriaaleina. Oppimisen kannalta tehokkaaksi on osoittautunut monimuotokoulutus, jossa on tarpeiden mukaisessa suhteessa lähiopetusta, itseopiskelua ja harjoitustöitä. Digitaalisten oppimateriaalien kirjastomme sisältää jo yli 100 nimikettä, ja niitä on useilla eri kielillä. E-oppimateriaalit voi hankkia omaan oppimisympäristöön tai käyttää HSEQ Online Koulutus -moduulia.

Lisäksi toteutamme asiakaskohtaisia ratkaisuja. Niissä osa sisällöstä on asiakkaan omaa ja osa valmiista e-oppikirjastosta. Tämä nopeuttaa projektia, pienentää kustannuksia ja helpottaa asiakkaan työtä. Joskus riittää, kun ulkoasu ja osa kuvista vaihdetaan.

Valmis digitaalisten oppimateriaalien kirjastomme sisältää nimikkeitä seuraavista teemoista:

  • Turvallisuuskulttuuri ja -johtaminen
  • Lainsäädäntö
  • Tapaturmavaarat
  • Psykososiaaliset tekijät ja työhyvinvointi
  • Tuki- ja liikuntaelinten kuormitus
  • Kemialliset ja biologiset altisteet
  • Ensiapu ja pelastusvalmius
  • Henkilönsuojaimet

E-oppien valikoimamme sisältää myös seuraavat kokonaisuudet

Asiantuntijoiden laatimat e-oppimateriaalit

EcoOnlinella on oma tuotantotiimi e-oppimateriaalien toteutukseen. Tällä varmistamme valikoiman jatkuvan täydentymisen ja päivittämisen esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

E-opit ovat visuaalisesti ja sisällöllisesti rikkaita. Ne ovat pedagogisesti toimivia, eri oppimisstrategioita tukevia ja miellyttäviä käyttää. Ammattilaispuhuja kertoo sisällön laajimmin ja tiivis teksti auttaa hahmottamaan kokonaisuuden, runsas kuvitus – valokuvat, piirrokset ja kaaviot jättävät voimakkaan muistijäljen opiskelijalle. Jokaisen osion lopussa oleva tietotesti toimii kertauksena ja todentaa oppimisen.

Asiakkaamme ovat käyttäneet e-oppimateriaaleja muun muassa:

• Työntekijöiden lakisääteinen perehdytys
• Alihankkija- ja urakoitsijakoulutukset
• Esimiesten ja johdon valmennus
• Turvallisuusvartit, työsuojelutuokiot, työhyvinvointituokiot
• Menetelmä- ja järjestelmäkoulutukset, esim. riskien arviointi ja tapaturmatutkinta
• Teemakoulutukset, esim. epäasiallinen kohtelu ja liukastumisten torjunta
• Kortti-, lupa- ja pätevyyskoulutusten osana
• Osasto- ja kuukausipalaverit, työsuojelupäivät ja muut tapahtumat