Työperäisen syövän torjuntaa ja syöpävaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö uudistuu

Työperäisen syövän torjuntaa ja syöpävaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö uudistuu

Kansallinen työhön liittyvän syöpävaaran torjuntaa ja syöpävaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö on parhaillaan uudistumassa merkittävästi EU:n niin kutsutun syöpädirektiivin päivityksien myötä.

Kansallinen työhön liittyvän syöpävaaran torjuntaa ja syöpävaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö on parhaillaan uudistumassa merkittävästi EU:n niin kutsutun syöpädirektiivin päivityksien myötä.

Valtioneuvosto antoi torstaina 12.12. uuden asetuksen työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Asetuksella kumotaan sekä valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) että työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993) eli luettelo ns. ASA-aineista. Myös ASA-lainsäädäntö on uudistumassa ja uusi ASA-laki parhaillaan käsittelyssä eduskunnassa.

Asetuksessa määritellään uudet sitovat raja-arvot 22 syöpävaaralliselle tekijälle ja tarkistetaan joitakin aiempia raja-arvoja. Sitovia raja-arvoja on aiemmin asetuksessa 716/2000 ollut ainoastaan bentseenille, vinyylikloridille ja kovapuupölylle, minkä lisäksi asbestia ja lyijyä koskee erillinen lainsäädäntö.

Uudet sitovat raja-arvot vastaavat päivitettyjen EU-direktiivien raja-arvoja ja niitä asetetaan muun muassa kiteiselle piidioksidipölylle, dieselmoottorien pakokaasuille, formaldehydille, akryyliamidille, kadmiumille ja arseenille. Raja-arvojen lisäksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin työmenetelmiin lisätään muun muassa työt, joihin liittyy altistumista kiteiselle piidioksidipölylle, dieselmoottorien pakokaasuille tai käytetyille moottoriöljyille.

Työnantajien on otettava muuttuvat vaatimukset ja raja-arvot huomioon työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä turvallisen työympäristön suunnittelussa. Kuten tähänkin saakka, työnantajan on vähennettävä kaikkien - ei ainoastaan raja-arvoaineiden - syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tai perimää vaurioittavien tekijöiden käyttöä työpaikalla ensisijaisesti korvaamalla ne kemikaaleilla tai työmenetelmillä, jotka ovat vaarattomia tai aiheuttavat vähemmän vaaraa.

Asetus tulee voimaan 1.1.2020. Osalle raja-arvoista annetaan kuitenkin siirtymäaikoja.

 

Lisätietoja

 

Lisätietoja ja asetus Sosiaali- ja terveysministeriön uutisessa

 

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| SVHC
EcoOnline on ostanut Alcumuksen ohjelmistopuolen

EcoOnline, johtava eurooppalainen työturvallisuuden ohjelmistopalveluyritys, on ostanut Iso-Britannialaisen Alcumuksen...

| SVHC
EcoOnline Leadership Update

Last week, Göran Lindö shared the news with the EcoOnline team that he will be stepping down as EcoOnline’s CEO after...

| SVHC
Kandidaattilistalle lisätty yksi uusi erityistä huolta aiheuttava aine

Euroopan kemikaalivirasto ECHA lisäsi N-(hydroksimetyyli)akryyliamidin (CAS 924-42-5) REACH-asetuksen lupamenettelyn...