Uutiset

Terveydelle vaaralliset aineet ja kemikaalit työpaikoilla

Joka päivä tuhannet ihmiset altistuvat vaarallisille aineille työpaikoilla, usein tietämättään. Vaaralliset aineet on usein vaikea tunnistaa, joka aiheuttaa myö...

Lue lisää

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) päivitetty

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista ja biologisten altistumisindik...

Lue lisää

Kandidaattilistalle lisätty kymmenen uutta ainetta 27.6.2018

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt kymmenen uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle.

Lue lisää

Ota yhteyttä