Luvanvaraiseksi viisi uutta ainetta

Luvanvaraiseksi viisi uutta ainetta

Euroopan komissio on lisännyt viisi erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta luvanvaraisten aineiden luetteloon. Uudet aineet nostavat luvanvaraisten aineiden kokonaismäärän 59:än. Aineiden käytön lopetuspäivät ovat vuonna 2025 ja niille...

Euroopan komissio on lisännyt viisi erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta luvanvaraisten aineiden luetteloon. Uudet aineet nostavat luvanvaraisten aineiden kokonaismäärän 59:än. Aineiden käytön lopetuspäivät ovat vuonna 2025 ja niille tulee hakea lupaa viimeistään 1.11.2023.

Uudet luvanvaraiset aineet ovat:
• tetraetyylilyijy (CAS 78-00-2)
• 4,4’-bis(dimetyyliamino)-4"-(metyyliamino)trityylialkoholi (CAS 561-41-1)
• 1,3,4-tiadiatsolidiini-2,5-ditionin, formaldehydin ja 4-heptyylifenolin, haarautuneen ja suoraketjuisen, reaktiotuotteet (RP-HP, ei tunnistenumeroita)
• 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatti (DOTE, CAS 15571-58-1)
• 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatin ja 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]- 4-oktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatin reaktiomassa (DOTEn ja MOTEn reaktiomassa, ei tunnistenumeroita)

Aineista tetraetyylilyijy, DOTE ja DOTEn ja MOTEn reaktiomassa ovat vaarallisia lisääntymiselle, 4,4’-bis(dimetyyliamino)-4"-(metyyliamino)trityylialkoholi aiheuttaa syöpää ja RP-HP:lla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

Aineen lisääminen luvanvaraisten aineiden luetteloon aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten valmistajille, toimittajille ja käyttäjille. Aineita ei saa luovuttaa luvanvaraiseen käyttöön ilman maksullista lupaa. Lupahakemukset toimitetaan Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). Myös luvanvaraista ainetta sisältävät seokset kuuluvat lupavaatimuksen piiriin. Lisäksi lupamenettelyä edeltävällä kandidaattilistalla olevien SVHC-aineiden käyttöön liittyy ilmoitus- ja tiedottamisvelvoitteita jo ennen kuin aineet ovat luvanvaraisia.

Aineen valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät voivat hakea lupaa yksin tai yhdessä. Yrityksen ei tarvitse hakea omaa lupaa aineen käytölle, jos toimitusketjussa ylempänä olevalla on lupa kyseiselle käytölle. Ehtona on, että yritys noudattaa lupaehtoja ja ilmoittaa käytöstä ECHA:an. Lisäksi tietyt käytöt on vapautettu lupamenettelystä. Vapautettuja käyttöjä ovat esimerkiksi välituotteet sekä tieteellinen tutkimus ja kehitys.

EcoOnlinen sähköisellä Chemical Manager -kemikaalirekisterillä voitte helposti kartoittaa, sisältävätkö käyttämänne kemikaalit SVHC-aineita tai luvanvaraisia aineita.

Katso video: Chemical Manager esittelyssä >

 


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| SVHC
EcoOnline on ostanut Alcumuksen ohjelmistopuolen

EcoOnline, johtava eurooppalainen työturvallisuuden ohjelmistopalveluyritys, on ostanut Iso-Britannialaisen Alcumuksen...

| SVHC
EcoOnline Leadership Update

Last week, Göran Lindö shared the news with the EcoOnline team that he will be stepping down as EcoOnline’s CEO after...

| SVHC
Kandidaattilistalle lisätty yksi uusi erityistä huolta aiheuttava aine

Euroopan kemikaalivirasto ECHA lisäsi N-(hydroksimetyyli)akryyliamidin (CAS 924-42-5) REACH-asetuksen lupamenettelyn...