Kandidaattilistalle lisätty yksi uusi erityistä huolta aiheuttava aine

Kandidaattilistalle lisätty yksi uusi erityistä huolta aiheuttava aine

Euroopan kemikaalivirasto ECHA lisäsi N-(hydroksimetyyli)akryyliamidin (CAS 924-42-5) REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle 10.6.2022. EcoOnlinen Chemical Managerin lainsäädäntöhaku on päivitetty vastaavasti.

Euroopan kemikaalivirasto ECHA lisäsi N-(hydroksimetyyli)akryyliamidin (CAS 924-42-5) REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle 10.6.2022. EcoOnlinen Chemical Managerin lainsäädäntöhaku on päivitetty vastaavasti.

Kandidaattilistalle lisättyjä aineita kutsutaan erityistä huolta aiheuttaviksi eli SVHC-aineiksi ja niistä voidaan myöhemmin tehdä luvanvaraisia EU:ssa.

N-(hydroksimetyyli)akryyliamidi aiheuttaa syöpää ja vaurioittaa perimää. Sitä käytetään muun muassa pinnoitteissa ja monomeerina polymeerien valmistuksessa. Lisätietoja on ECHA:n uutisessa.


Esineiden tietojen ilmoittaminen SCIP-tietokantaan nyt pakollista


Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten ja esineiden valmistajille ja toimittajille. Esineen toimittajan tulee muun muassa tiedottaa asiakasta esineen sisältämästä SVHC-aineesta, jos esine sisältää ainetta yli 0,1 paino-%. Vastaavat tiedot on toimitettava pyynnöstä myös kuluttajille.

EU:n jätepuitedirektiivin mukaisesti yli 0,1 paino-% SVHC-ainetta sisältävän esineen toimittajan on pitänyt ilmoittaa aineen ja esineen tiedot myös ECHA:n ylläpitämään SCIP-tietokantaan tammikuusta 2021 lähtien. Suomessa tietojen toimittaminen tuli pakolliseksi 19.7.2021 kemikaalilain muutoksella (716/2021). Suoraan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien (vähittäiskauppa) ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Tietokannasta ja ilmoitusten tekemisestä voi lukea lisää ECHA:n sivuilta.


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| SVHC
EcoOnline on ostanut Alcumuksen ohjelmistopuolen

EcoOnline, johtava eurooppalainen työturvallisuuden ohjelmistopalveluyritys, on ostanut Iso-Britannialaisen Alcumuksen...

| SVHC
EcoOnline Leadership Update

Last week, Göran Lindö shared the news with the EcoOnline team that he will be stepping down as EcoOnline’s CEO after...

| SVHC
Luvanvaraiseksi viisi uutta ainetta

Euroopan komissio on lisännyt viisi erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta luvanvaraisten aineiden luetteloon. Uudet...