Kandidaattilistalle lisätty kaksi uutta nimikettä 19.1.2021

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on 19.1.2021 lisännyt kaksi uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle.

Written by Henna Rosilo

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on 19.1.2021 lisännyt kaksi uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle.

EcoOnlinen Chemical Managerin lainsäädäntöhaku on päivitetty vastaavasti. Lisätietoja uusista kandidaattilistan aineista ECHA:n uutisessa.

Kandidaattilistalle lisätyt nimikkeet ovat:

Aine CAS-numero
Bis(2-(2-metoksietoksi)etyyli)eetteri (tetraglyymi, TEGDME) 143-24-8
Dioktyylitinadilauraatti; stannaani, dioktyyli-, bis(kookos-asyylioksi) -johdannaiset; sekä kaikki muut stannaani, dioktyyli-, bis(rasva-asyylioksi) -johdannaiset, joissa C12 on rasva-asyylioksiosan hallitseva hiililuku -

 

Aineet on sisällytetty kandidaattilistaan lisääntymiselle vaarallisina. Bis(2-(2-metoksietoksi)etyyli)eetteriä eli tetraglyymiä käytetään liuottimena muun muassa väriaineissa ja pinnoitteissa. Tinayhdisteitä käytetään katalyytteinä ja lisäaineina esimerkiksi muovien valmistuksessa.

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten ja esineiden valmistajille ja toimittajille. Esineen toimittajan tulee muun muassa tiedottaa asiakasta esineen sisältämästä SVHC-aineesta, jos esine sisältää ainetta yli 0,1 paino-%. Vastaavat tiedot on toimitettava pyynnöstä myös kuluttajille.

Uusi ilmoitusvelvoite esineiden toimittajille

 

Uutena velvoitteena tammikuusta 2021 alkaen yli 0,1 paino-% SVHC-ainetta sisältävän esineen toimittajan tulee ilmoittaa aineen ja esineen tiedot myös ECHA:n ylläpitämään SCIP-tietokantaan EU:n jätepuitedirektiivin mukaisesti. Ainoastaan suoraan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien (vähittäiskauppa) ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Tietojen toimittaminen SCIP-tietokantaan varmistetaan Suomessa kemikaalilakiin tehtävällä muutoksella, jonka arvioidaan tulevan voimaan kesällä 2021. Ympäristöministeriö suosittelee, että esineiden toimittajat tekisivät ilmoituksia jo ennen kansallisen lainsäädännön voimaantuloa. Tietokannasta ja ilmoitusten tekemisestä voi lukea lisää ECHA:n sivuilta.

Lue lisää SVHC-aineiden kanssa toimimisesta EcoOnlinen artikkelista >

Haluatko tietää lisää, miten EcoOnlinen Chemical Manager voi auttaa sinua SVHC-aineiden ja luvanvaraisten aineiden hallinnassa? Varaa tapaaminen kanssamme.

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| SVHC
Luvanvaraiseksi viisi uutta ainetta

Euroopan komissio on lisännyt viisi erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta luvanvaraisten aineiden luetteloon. Uudet...

| SVHC
Kandidaattilistalle lisätty kahdeksan uutta nimikettä 8.7.2021

Euroopan kemikaalivirasto ECHA lisäsi 8.7.2021 kahdeksan uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta...

| SVHC
EcoOnline invests in innovative safety technology

EcoOnline, a leading provider of EHSQ SaaS-solutions, invest in Protex AI, an Irish-based software company developing...