EHS

EcoOnline työturvallisuuden yhteistyökumppanikysely

Turvallisuuskulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeimmät syyt panostaa työturvallisuuteen – digitaaliset ratkaisut kiinnostavat.

Turvallisuuskulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeimmät syyt panostaa työturvallisuuteen – digitaaliset ratkaisut kiinnostavat.

Kysyimme syyskuussa 2019 asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme työturvallisuuden nykytilanteesta heidän organisaatioissaan sekä työturvallisuuden tulevaisuuden panostuksista asiakastarpeiden ymmärtämiseksi. Lämmin kiitoksemme kaikille kyselyyn vastanneille!

 

Mitä kyselyssä selvisi?

 

Vastauksista voimme päätellä, että työturvallisuus on murtautunut monessa organisaatiossa työsuojelutoimikunnan toiminnasta koko organisaation ja aina johtoryhmätason toiminnaksi, sillä peräti 70% vastaajaorganisaatioista työturvallisuus on johdon agendalla. Työturvallisuuden merkitys on noussut myös monessa organisaatiossa viimeisen 5 vuoden aikana paljon, sillä 65% vastaajista oli tätä mieltä.

Lakisääteisyys on edelleen vahva draiveri monessa yrityksessä 55% ilmoittaessa sen keskeisimmäksi syyksi panostaa työturvallisuuteen, mutta tärkeimpinä syinä korostuvat henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuuskulttuuri.  Jopa 80% vastaajista ilmoitti turvallisuuskulttuurin tärkeimmäksi syyksi panostaa työturvallisuuteen, mikä on erittäin merkittävää.

 

Digitaaliset ratkaisut

 

Etenkin työturvallisuuden osaamisen kehittäminen ja digitaaliset ratkaisut nähdään keskeisinä työkaluina, sillä lähes puolet vastaajista oli panostanut aktiivisesti viimeisen 5 vuoden aikana molempiin ja peräti 100% vastaajista pelkästään työturvallisuuden koulutukseen. Digitaaliset ratkaisut kiinnostavat myös tulevina vuosina, sillä yli puolet ilmoitti kyselyssä aikovansa investoida erilaisiin työturvallisuuden digitaalisiin ratkaisuihin sekä asiantuntijapalveluihin.

Kysyimme myös, mihin muihin asioihin organisaatiot aikovat panostaa lähiaikoina. Vastauksissa korostui muutama teema: yhteistyö eri tahojen kesken, turvallisuuskulttuuri, ISO 45001 -sertifiointi sekä kouluttaminen. Lisäksi johdon rooli koko työturvallisuusteeman edistämisessä ja esimerkin näyttämisessä nähtiin keskeisenä.

Samat teemat toistuivat, kun kysyimme, miten onnistua työturvallisuudessa: yhteistyö ja osallistaminen, johdon esimerkki, riittävät resurssit, positiivinen ilmapiiri sekä jokaisen oma motivaatio. Perustyökaluiksi onnistumiselle nostettiin muun muassa jatkuvat riskinarvioinnit sekä toimiva perehdytys ja koulutus.

 

EcoOnline on apunasi

 

Näihin asiakkaiden esittämiin tarpeisiin EcoOnline pyrkii edelleen tarjoamaan digitaalisia, helppoja ratkaisuja. On myös helppo olla samaa mieltä asiakkaidemme kanssa, että työturvallisuuden merkitys kasvaa edelleen – ja että yhdessä tekemällä luomme turvallisempia työpaikkoja ja parempaa turvallisuuskulttuuria.

 

Työ- ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntijat ovat apunasi


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| SVHC
Kandidaattilistalle lisätty yksi uusi erityistä huolta aiheuttava aine

Euroopan kemikaalivirasto ECHA lisäsi N-(hydroksimetyyli)akryyliamidin (CAS 924-42-5) REACH-asetuksen lupamenettelyn...

| SVHC
Luvanvaraiseksi viisi uutta ainetta

Euroopan komissio on lisännyt viisi erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta luvanvaraisten aineiden luetteloon. Uudet...

| SVHC
Kandidaattilistalle lisätty kahdeksan uutta nimikettä 8.7.2021

Euroopan kemikaalivirasto ECHA lisäsi 8.7.2021 kahdeksan uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta...