Turvallisuuskeskustelu

Turvallisuuskeskustelu on kahdenkeskinen tasavertainen arjessa käyty dialogi, jonka tavoite on aikaansaada ja ylläpitää turvallista käytöstä.

Jututtaja saa kumppaninsa tunnistamaan työnsä riskejä, pohtimaan, mistä ne johtuvat ja kehittämään niihin ratkaisuja. Keskustelun kuluessa tunnistetaan paitsi kehittämiskohtia myös seikkoja, joissa henkilö toimii erinomaisen turvallisesti tai on kehittynyt. Jokaisen velvollisuus on käydä turvallisuuskeskustelu välittömästi, jos havaitsee tietoista tai tiedostamatonta vaarallista käytöstä.