Turvallisuushavainto

Turvallisuushavainto on ilmaistu huomio työturvallisuutta tai -terveyttä vaarantavasta tai edistävästä seikasta.

Se voi olla havaittu vaara, sattunut läheltä piti -tilanne (vaaratilanne, joka olisi voinut johtaa onnettomuuteen) tai vaarallinen käytös (esimerkiksi ohjeesta poikkeaminen). Kaikki havaitut poikkeamat on ilmoitettava, tutkittava ja poistettava mahdollisuuksien mukaan eri toimenpiteillä. Näin poikkeamat eivät johda tapaturmiin. Turvallisuushavaintoja voi tehdä myös turvallisista käytännöistä ja esimerkillisestä toiminnasta.