Yrityksiä kehotetaan tarkistamaan kemikaali-ilmoituksensa.

Tukesin sähköinen KemiDigi-palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen aukesi helmikuun alussa.

Takaisin
Published
19/02/2019

Kemikaaleja markkinoille saattavat yritykset voivat nyt tehdä palvelussa kemikaali-ilmoituksensa. Vuosittaiset määrätietoilmoitukset tehdään KemiDigin kautta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ja kemikaaliluettelotoiminnallisuus avautuu huhtikuussa 2019.

KemiDigiin kirjaudutaan ensisijaisesti Suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Yritysten kannattaa tutustua kirjautumisohjeisiin ja perustaa tarvittavat käyttäjäroolit hyvissä ajoin.

Ennen marraskuuta 2018 tehdyt kemikaali-ilmoitukset on siirretty KemiDigiin sellaisenaan, joten niiden tiedot saattavat olla puutteellisia. Tukes kehottaakin kemikaali-ilmoituksia tehneitä yrityksiä käymään läpi ja tarvittaessa päivittämään kaikki kemikaali-ilmoitukset sekä tarkistamaan niiden julkisuusasetukset.

KemiDigin käyttöönotto ei vaikuta yritysten REACH-asetuksen mukaisiin tiedottamisvelvollisuuksiin tai käyttöturvallisuustiedotteen sisältöön. Kemikaali-ilmoitusten sisältö on kuitenkin hieman muuttunut. Toimialakoodia ei enää ilmoiteta ja käyttötarkoituskoodi valitaan eurooppalaisen tuoteluokitusjärjestelmän (EuPCS) mukaisesti. Samaa luokitusjärjestelmää tullaan käyttämään myös CLP-asetuksen mukaisessa myrkytystietokeskusilmoituksessa. Myös käyttäjäryhmittely on yhtenäistetty ja kemikaali-ilmoitukseen merkitään, onko tuote tarkoitettu teollisuus-, ammatti- vai kuluttajakäyttöön.

Lisätietoja ja ohjeita Tukesin nettisivuilla.