Tietoa meistä | EcoOnline

Tarinamme kertoo ihmisten ja ympäristön suojelemisesta

Ihmiset ovat jo pitkään havainneet eläimien käyttäytymisessä merkkejä tulevista vaaroista tai ympäristöuhkista. Moni tunteekin tarinan siitä, kuinka kanarialinnusta tuli kaivostyöläisten turvallisuuden symboli.

Pitkään 1900-luvulle asti kaivostyöläiset toivat kanarialintuja hiilikaivoksiin varoittaakseen työntekijöitä myrkyllisistä kaasuista, lähinnä hiilimonoksidista.

Logomme avulla kunnioitamme tätä poikkeuksellista pientä lintua. Sijoittamalla kanarialinnun suojukseen, haluamme yhdistää logon tehtäväämme auttaa asiakkaitamme luomaan turvallisia, kestäviä, tehokkaita ja houkuttelevia työpaikkoja käyttäjäystävällisten SaaS-työkalujen avulla.

Last canary to work down a British coal mine (c) Philip Dunn/Mary Evans Picture Library

Lupauksemme

New-Icon_Innovative
Innovaatiot

Osaamisemme ja innovatiivisen teknologian avulla voimme luoda turvallisempia ja terveellisempiä työympäristöjä.

New-Icon_Collaborative
Sitoutuminen

Tarjoamalla työntekijöille täydelliset mutta samalla erittäin intuitiiviset työkalut, ensisijaisena tavoitteenamme on tukea käyttäytymisen muutosta ja luoda kestävä turvallisuuskulttuuri.

New-Icon_Safer
Asiakastyytyväisyys

Varmistamme joka päivä, että tuhannet työntekijät voivat olla turvassa työpaikalla ja teemme kaikkemme, että saavutat EHS-tavoitteesi – noudattaen samalla lainsäädäntöä.

shutterstock_1398493508
MIKSI TEEMME TÄTÄ TYÖTÄ?

Ratkaisemme aitoja haasteita, joilla on suuri vaikutus ihmisten elämään

Huono työturvallisuus ja -terveys maksavat miljoonia työpäiviä työperäisinä sairauksina ja työtapaturmina.

Tiedämme, että monet työperäiset sairaudet ja tapaturmat olisi voitu välttää lisäämällä tietoa vaaroista ja ottamalla käyttöön helppokäyttöinen, digitaalinen ohjelmisto, jonka avulla voidaan tunnistaa, seurata ja vähentää työpaikalla esiintyviä riskejä.

Kuitenkin vuosi toisensa jälkeen liian suuri määrä ihmisiä työskentelee turvattomissa ja terveydelle haitallisissa olosuhteissa. Se aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia työntekijöiden, organisaatioiden ja ympäristön maksettavaksi.

Meidän täytyy kysyä itseltämme, miksi työpaikoilla sattuu edelleen vaaratilanteita, vaikka meillä on kaikki tämä tieto ja ohjeistus käytössämme.

Murtaakseen tämän paradoksin EcoOnline kehittää koko osaamisellaan käyttäjäystävällisiä ohjelmistoja, jotka parantavat tiedonkulkua ja sujuvoittavat dokumentointia, jota tarvitaan riskien vähentämiseksi työpaikoilla.

shutterstock_1712082700

Suunniteltu tulevaisuuden työturvallisuus-haasteisiin

Kuten nimikin sanoo, työturvallisuus ei ole vain perinteisten teollisuudenalojen asia. EHS (Environment, Health ja Safety) kattaa laajasti monenlaisia osa-alueita –kuten kestävyys, ympäristöraportointi, puhdistusmenettelyt ja lämpötilansäädöt.

Lainsäädännön muutokset, ilmastohaasteet ja tuotantostandardeja (kuten ISO-sertifiointia) koskevien uusien suuntausten vuoksi työntekijöille syntyy jatkuvasti uusia
riskejä, jotka vaikuttavat siihen, miten sekä julkinen että yksityinen sektori hoitavat EHS-vastuut.

Shield images_about us-1
MITEN TEEMME TYÖTÄMME?

Sitoutuminen on avain turvallisuuskulttuurin luomiseen

EcoOnline käyttää innovatiivista teknologiaa auttaakseen asiakkaita ymmärtämään paremmin riskejä työpaikoilla.

Olemme kehittäneet helppokäyttöisen EHS-ratkaisun, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen vaarasta, läheltä piti -tilanteesta tai muusta poikkeamasta – ajasta ja paikasta riippumatta.

Yhdistelemme tallennettua tietoa löytääksemme vaaratilanteen, riskin tai päästöjen juurisyyn. Helppokäyttöisten ja selkeiden hallintapaneelien ansiosta jokainen työntekijä voi tunnistaa trendejä, suunnitella korjaavia toimia ja antaa oman panoksensa henkilöstön, alihankkijoiden, asiakkaiden ja suuren yleisön turvallisuuden kehittämiseen.

Dashboards_3D
MITÄ TEEMME?

Innovaatiot kohtaavat parhaat käytännöt

Viemme turvallisuusajattelun seuraavalle tasolle edistääksemme työterveyttä ja hyvinvointia.Uskomme, että yhdistämällä innovaatiot parhaisiin käytäntöihin, voimme luoda paremman ymmärryksen yritystoimintaan ja työturvallisuuteen liittyvistä riskeistä.

Ratkaisussamme innovaatiot yhdistyvät alan parhaisiin käytäntöihin. Siksi uskomme, että sovelluksemme voi auttaa ymmärtämään syvemmällä tasolla yritysten operatiivisia riskitekijöitä ja EHS-riskejä.

Osaamisemme ja innovatiivisen teknologian avulla voimme luoda turvallisempia ja terveellisempiä töympäristöjä.

Yrityksemme on keskittynyt yksinkertaiseen perusajatukseen: Kun työturvallisuus on helppoa, siitä tulee luontainen toimintatapa, joka vahvistuu vuosi vuodelta. Mitä helpommaksi ja sujuvammaksi voimme tehdä turvallisuusmenettelyjen noudattamisen, sitä turvallisemmaksi työympäristö muodostuu.

Kattavan alustamme kautta tarjoamme ratkaisuja, jotka auttavat organisaatioita luomaan turvallisempia, kestävämpiä ja tehokkaampia työpaikkoja, esimerkiksi vaaratilanteiden, riskien- ja kemikaalien hallinnan moduulien avulla - noudattaen samalla lakisääteisiä velvollisuuksia.

Suojelemme ihmisiä ja ympäristöä

Autamme joka päivä tuhansia ihmisiä ympäri maailman luomaan turvallisia ja kestäviä työpaikkoja.

Aloita nyt ja luo turvallinen työympäristö kaikille...

... tai tutustu blogitarjontaamme

ISO 9001
ISO 9001:2015

Quality management

With the ISO 9001 certification, EcoOnline can ensure higher operating efficiency and improved quality of service. EcoOnline firmly commits to continuously improving the relationship between our customers and stakeholders, and our goal is to create a better customer experience. 

ISO 22301
ISO 22301:2019

Security and resilience

EcoOnline has adopted the ISO 22301  standards for  best-practice business continuity. Our customers can be confident in EcoOnline's ability to respond to incidents.  

Iso 27001
ISO/IEC 27001:2013

Information security 

With the ISO 27001 standards, EcoOnline is approved to use a systematic approach to managing sensitive information and ensuring data security.