Muutoksia tiedottamiseen toimitusketjussa, osallistu julkiseen kuulemiseen!

Takaisin
Published
04/10/2018

REACH-asetuksen kandidaattilistalla olevien erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) sisällyttäminen esineisiin aiheuttaa esineiden valmistajille, maahantuojille ja toimittajille jo nykyisellään erilaisia velvollisuuksia. Tiedotusvelvollisuuden lisäksi aineen tiedot on tiettyjä erivapauksia lukuun ottamatta ilmoitettava Euroopan kemikaalivirasto ECHA:lle, jos ainetta on esineessä yli 0,1 painoprosenttia ja vuodessa yhteensä enemmän kuin tonni.

 

Toukokuussa 2018 hyväksytyt muutokset EU:n jätepuitedirektiiviin (EU) 2018/851 velvoittavat ECHA:n perustamaan vuoden 2019 loppuun mennessä uuden, pääasiassa jätteiden käsittelijöiden ja kierrättäjien sekä kuluttajien käyttöön suunnatun tietokannan SVHC-aineita sisältävistä esineistä. Esineitä toimittavien yritysten tulee ilmoittaa tiedot tietokantaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

ECHA on avannut tietokannan perustamiseen liittyen julkisen kuulemisen, johon voi vastata 9.10.2018 mennessä nettilomakkeella.