Työturvallisuus on välittämistä

 

Työ- ja kemikaaliturvallisuuden seminaarimme ovat käytännönläheisiä kokopäivän tilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikille yrityksille koosta tai alasta riippumatta. Päivän aikana EcoOnlinen ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijat käyvät läpi jokaiselle tärkeää tietoa – ohjelman aiheet vaihtelevat seminaarien teemojen mukaan.

Kemikaalien käyttäjien teemapäivässä käsitellään kemikaaliturvallisuuteen liittyviä aiheita. Päivän aikana opitaan esimerkiksi kemikaalilainsäädännöstä ja kemikaalien käyttäjän vastuista ja velvollisuuksta sekä siitä, mitä tulee huomioida arvioidessa kemiallisten tekijöiden riskejä. Lisäksi pureudutaan kemikaaliturvallisuuden kehittämiseen yrityksissä sekä käyttöturvallisuustiedotteiden hyödyntämiseen kemikaalien hallinnassa.

Työturvallisuus tänään -seminaareissa pääpaino on työympäristön turvallisuuskulttuurin kehittämisessä ja vaarojen tunnistamisessa. Seminaarissa pureudutaan työturvallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin, käydään läpi  case-esimerkkejä sekä työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.

Haluatko olla luomassa turvallisempaa työympäristöä yrityksessäsi? Ilmoittaudu mukaan seminaareihimme!

 


 

COVID-19: Seminaarimme on siirretty järjestettäväksi myöhemmin johtuen vallitsevasta tilanteesta. Tiedotamme jatkosta mahdollisimman pian.