Noudata säädöksiä ja luo kestävä turvallisuuskulttuuri

EcoOnline Safety Manager on kokonaisvaltainen ohjelmisto, joka tarjoaa kattavat työkalut työturvallisuuden ja -terveyden hallintaan.

Suunnittele, johda ja toteuta – kaikki samalla joustavalla ja työtäsi helpottavalla ratkaisulla. Arvioi riskejä, luo tarkastuslistoja ja toteuta auditoinnit, vastuuta toimenpiteet ja raportoi tapaturmat. Hallinnoi henkilöstön koulutuksia ja pätevyyksiä. Aktivoi henkilöstö ilmoittamaan vaaroista sekä varmista tutkinnan ja toimenpiteiden toteuttaminen. Käytä valmiita lomakkeita ja työnkulkuja tai suunnittele juuri teidän organisaatiollenne sopivat. Vähennä päällekkäistä työtä ja korvaa vanhentuneet, monimutkaiset järjestelmät.

RÄÄTÄLÖITÄVYYS
Tarpeidenne mukaan valittavissa olevat moduulit ja muokattavat lomakkeet.
OSALLISTAMINEN
Jaa tehtävät, aktivoi koko henkilökunta, vastuuta esimiehet ja raportoi.
HELPPO KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttövalmis turvallisuusjohtamisen pilvipalvelu, valmiit lomakkeet ja raportit.

Miksi Safety Manager?

Olemme työskennelleet pitkään eri toimialojen organisaatioiden kanssa. Siksi tiedämme, että turvallisuuden johtaminen pitää tehdä helpoksi ja ottaa käyttöön koko yrityksessä, kaikissa toimipaikoissa ja toiminnoissa. Modulaarisen Safety Manager -ratkaisun avulla voit suunnitella työturvallisuustoimintaa ja työsuojeluyhteistyötä. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa – ja se mukautuu juuri teidän tarpeisiinne ja tukee nykyisiä käytäntöjä. Tämä on avain kestävän ja vastuullisen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Safety Manager tarjoaa teille selkeän ja mutkattoman tien turvallisempaan työpaikkaan.

Mitä sinä saat?

Pilvipohjaisen ja ammattilaisten suunnitteleman työturvallisuusohjelmiston, joka mukautuu toimintoihin ja tarpeisiinne.

Safety Manager moduulit

Aktivoi koko henkilöstö tekemään ilmoituksia vaaroista, läheltä piti -tilanteista ja myös positiivisista havainnoista – kätevästi myös mobiililaitteilla. Automatisoidut työnkulut varmistavat, että vastuulliset esimiehet tutkivat tapaukset ja määrittävät niille korjaavat toimenpiteet. Voit käyttää valmiita lomakepohjia tai luoda juuri teidän tarpeisiinne soveltuvat pohjat.

Raportoi ja tutki sattuneet tapaturmat sekä määrittele niille korjaavat toimenpiteet vastuuhenkilöineen. Palvelussa on valmiit graafiset raportit tapaturmien määrille ja tapaturmataajuudelle. Voit myös helposti tallentaa tai tulostaa kattavan tapaturmaraportin pdf-tiedostona.

Hallitse koko prosessi vaarojen tunnistamisesta, riskin suuruuden arviointiin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Täytä turvallisuuslain vaatimus käyttämällä ylläpitämäämme riskinarviointilomakkeistoa tai luo juuri teidän tarpeisiinne sopivat lomakkeet.

Toteuta sisäiset auditoinnit, erilaiset tarkastukset ja havainnointikierrokset hyödyntäen järjestelmän valmiita tai teidän omia lomakepohjia. Voit toteuttaa tarkastuksen myös mobiililaitteella, jolloin siihen on kätevä samalla liittää havainnoillistavia kuvia. Auditoinnit voivat olla kertaluonteisia tai ajastettu tehtäväksi esimerkiksi kuukausittain. Tarkastuksiin voi kirjata myös korjaavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut.

Käynnistä korjaavia toimenpiteitä tutkintojen, riskinarviointien ja tarkastusten yhteydessä. Määrittele toteuttaja ja tehtävälle aikataulu. Seuraa yhdessä paikassa niiden toteutumista. Saat myös ilmoituksen myöhässä olevista toimenpiteistä.

Räätälöidyt lomakepohjat kaikkiin moduuleihin EcoOnlinen valmiiden lomakepohjien lisäksi. Lomakepohjiin voi lisätä esimerkiksi tekstikenttiä, valintanappeja, liitetiedostoja, toimenpiteitä, vastuita, sähköpostikenttiä, määräpäiviä ja monia muita – juuri sellaisia lomakkeita kuin sinä tarvitset helposti hiirellä raahaten. Sisältyy Advanced-pakettiin.

Voit hakea erilaisin suodattimin kaikkia palvelulla tehtyjä dokumentteja yhdessä paikassa, avata ja lajitella niitä. Tulokset saat ulos csv-taulukkona, jonka voi viedä eri raportointijärjestelmiin tai jatkokäsitellä esimerkiksi excelillä. Lisäksi käytössäsi on laaja valikoima valmiita graafisia raportteja ilmoitusten määristä, niiden käsittelyaikoihin ja tapaturmataajuuksiin.

Koulutus-moduulilla voit luoda, koordinoida ja seurata kursseja sekä koulutustilaisuuksia organisaatiossasi. Voit luokitella kurssit kategorioittain ja luoda omia koulutusmenetelmiä yrityksesi tarpeiden mukaan. Kutsut koulutuksiin lähtevät osallistujille automaattisesti, ja kalenteri pitää niin kouluttajat kuin osallistujat ajan tasalla tulevista tapahtumista.

Hallinnoi ja jaa työturvallisuuden ja -terveyden asiakirjoja Asiakirja-moduulissa. Asiakirjat ovat aina ajan tasalla ja saatavilla yhdestä paikasta. Selaa, luo ja lataa asiakirjoja, kuten työturvallisuuspolitiikka ja -periaatteet, toimintasuunnitelmia, työohjeita ja turvallisuussääntöjä.