Riskinarviointi

Riskinarviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen ja terveyshaittojen tunnistamista ja niiden merkityksen arviointia työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle.

Työsuojelulainsäädäntö edellyttää, että työnantajat tuntevat työpaikan kemialliset vaaratekijät sekä arvioivat ja hallitsevat niiden aiheuttamat riskit. Riskinarviointi on tehtävä kirjallisesti ja siinä on eriteltävä toteutetut ehkäisevät toimenpiteet. Lisäksi lainsäädännössä annetaan riskien vähentämisen tärkeysjärjestys, jonka mukaisesti riskienhallinta on toteutettava.

Myös tuotteiden valmistajan tulee arvioida tuotteen riskit ennen niiden markkinoille saattamista.

Riskinarvioinnin vaiheet ovat:

  • Vaarojen tunnistaminen
  • Altistumisen ja onnettomuusvaarojen arviointi
  • Riskien luokittelu ja vertailu
  • Toimenpiteiden määrittely
  • Dokumentointi ja seuranta

Lue kattava blogitekstimme kemikaalien riskinarvioinnista täältä.

EcoOnlinen pilvipohjainen Eco Archive -kemikaalitietokanta ohjaa ja auttaa kemikaalien vaarojen ja riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä mahdollistaa monipuolisen dokumentoinnin jatkuvaa riskinhallintaa varten.

Haluatko tietää lisää? Klikkaa tästä ja soitamme sinulle!