REACH-asetus

REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista.

REACH-asetus tuli voimaan kesäkuun 1. päivänä 2007. Sillä on korvattu noin 40 eri säädöstä ja se on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä.

REACH asetuksen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä aineiden rekisteröinnin ja arvioinnin sekä lupa- ja rajoitusmenettelyiden avulla. Kemikaalien valmistajat ja maahantuojat ovat vastuussa kemikaalien terveys- ja ympäristöriskien hallinnasta. Aineen tai seoksen käyttötavat ja riskienhallintakeinot on viestittävä jakeluketjussa käyttöturvallisuustiedotteen ja mahdollisen altistumiskenaarion avulla. REACH asetuksen ansiosta EU:ssa käytössä olevat kemikaalit ja niiden vaaraominaisuudet tunnistetaan paremmin ja siten niiden korvaaminen vähemmän haitallisilla on tehokkaampaa.

Lue kattava blogitekstimme REACH-asetuksesta täältä.

Lisätietoja

Lue lisää REACH-asetuksesta REACH, CLP ja Biosidi neuvontapalvelusta.