Viikolla 20 vietetään koko rakennusalan yhteistä turvallisuusviikkoa.

Takaisin
Published
10/05/2019

Teemana on ”Viisaat kypärät yhteen!”, jolla korostetaan turvallisuusyhteistyön merkitystä kaikissa eri työmaan vaiheissa ja jokaisen työmaalla toimivan yhteistyönä.  Rakennusalalla on tehty vuosia hyvää työturvallisuustyötä, joka näkyy myös alan tapaturmatilastoissa. Panostukset työturvallisuusosaamiseen ovat olleet merkittäviä – seuraavaan tasoloikkaan tarvitaan panostuksia inhimillisten tekijöiden ymmärrykseen (vastuunotto, ongelmanratkaisu, motivaatio), kuten Skanskan työturvallisuuspäällikkö Antti Leino blogissaan mainitsee.

EcoOnline kannustaa myös jokaista rakennusalan toimijaa sitoutumaan työturvallisuuden edelleen kehittämiseen.

Osana sitoutumista verkkoperehdyttäminen, systemaattiset turvallisuuskierrokset ja riskinarvioinnit sekä aktiivinen turvallisuushavainnoista ilmoittaminen mobiilisti onnistuvat helposti EcoOnlinen pilvipalveluilla. Palvelusta löytyy muun muassa useita perehdytysmateriaaleja suoraan rakennustyöhön ja myös inhimilliseen turvallisuuteen sekä yleisempiä perehdytysmateriaaleja. Myös kemikaaliturvallisuusasiat on helppo ottaa haltuun asiakkaiden mielestä helppokäyttöisillä ja kattavilla kemikaalirekistereillämme. Inhimillisten tekijöiden ymmärryksen lisäämisessä kouluttaa turvallisuuspsykologian huippuasiantuntijamme Marita Hyttinen, teitä mieluusti eteenpäin matkalla kohti työturvallisuuden huippua.

Ota askel kohti työturvallisuuden seuraavaa tasoa – me autamme sinua onnistumaan!