ASIANTUNTIJAPALVELUT

Työturvallisuus ja työhyvinvointi huipputasolle

shutterstock_761908036_small

Ratkaisujen ydin on vahva asiantuntijuus

EcoOnline tarjoaa työ-, kemikaali- ja prosessiturvallisuuteen sekä työhyvinvointiin liittyviä palveluja ja koulutuksia. Ne suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiantuntijamme ovat korkeasti ja monipuolisesti koulutettuja, käytännönläheisiä ammattilaisia, joilla on kymmenien vuosien kokemus sadoilta työpaikoilta ja monipuoliset työkalut organisaatiokulttuurin kehittämiseen.

EcoOnlinen asiantuntijoiden vahva osaaminen ja kokemus sekä pedagogiset koulutusmetodit takaavat vaikuttavat oppimistulokset.

Koulutuksiin sisältyy tyypillisesti lähipäivien lisäksi etäopiskelua verkko-oppiympäristössä ja konkreettisia harjoitustehtäviä. Tarjolla on koulutuksia ja valmennuksia yrityskohtaisesti räätälöitynä ja avoimina kursseina. Koulutamme lisäksi EcoOnlinen pilvipalveluja käyttäviä asiakkaita tuotteiden käytössä ja menetelmien soveltamisessa.

Tiedot palveluistamme

Työturvallisuus- ja työhyvinvointikonsultaatio – UUSI PALVELU!

 • Askarruttaako jokin työturvallisuuteen tai työhyvinvointiin liittyvä kysymys?
 • Tarvitsetko kipeästi neuvoa?
 • Tuliko vastaan ns. kriittinen tilanne, jonka ratkaisuun haluaisit tukea?
 • Haluaisitko jutella asiantuntijamme kanssa? 

Tarjoamme syksyn 2021 aikana Teams -konsultaatiota ja -työnohjausta 120€/h/1-2hlöä.

Minimiaika keskusteluun on 1 h. Konsultaatio sopii niin asiantuntijoille kuin esimiehille ja johdon edustajille. 

Ota meihin yhteyttä tästä ja laita viesti,

 • jossa kerrot yhteystietosi
 • aiheen, josta haluat keskustella sekä  
 • mikä olisi sopiva ajankohta.  

Valitsemme sinulle parhaan osaajan kokeneiden ja monipuolisten asiantuntijoidemme joukosta ja ehdotamme Teams-palaveriaikaa. 

Palvelu ei sisällä materiaaleja. 

Arviointi- ja kehittämispalvelut

Kulttuuri tarkoittaa virallisia arvoja, määräyksiä ja menettelyjä. Se voidaan todentaa arjen tekoina ja sitoutumisena. Arviointi- ja kehittämispalveluvalikoimamme sisältää kyselyt, dokumenttikatselmukset, arvioinnit ja havainnoinnit, joilla saadaan kattava kuva kulttuurin tasosta. Diagnoosin pohjalta työstetään organisaation kanssa ohjelma ja toimintasuunnitelma turvallisuuskulttuurin rakentamiseen ja ylläpitoon.

Autamme ISO 45001 standarditason saavuttamisessa ja sisäisessä arvioinnissa.

Teemme urakoitsijoiden ja alihankkijoiden turvallisuustason arviointeja. Johdamme vaarojen tunnistamisen ja riskien arviointihankkeita, jotka koskevat organisaation tyypillisiä toimintoja. Autamme mm. toimintovirheanalyyseissä ja kemikaalien tuotantoprosessien sekä käytön turvallisuuden arvioinneissa.

Koulutus ja valmennus

Koulutus- ja valmennusvalikoimamme sisältää turvallisuusjohtamiskoulutuksia, esihenkilövalmennuksia sekä toimihenkilöille ja tuotannolle räätälöityjä oppikokonaisuuksia.

Koulutamme turvallisuusjohtamiseen liittyvissä menettelyissä, kuten tapaturman tutkinnassa ja turvallisuus- ja puheeksiottokeskusteluissa.

Asiantuntijoillamme on Työturvallisuuskortti®- ja Työhyvinvointikortti®-kouluttajaoikeudet. Koulutuksiin voidaan liittää verkkokurssiosuuksia ja harjoitteita sekä lopputesti tai -tehtävät.

Koulutusvalikoima

Tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia mm. seuraavilta aihealueilta:

 • Behaviour Based Safety, käytösperusteiset turvallisuusohjelmat
 • Bowtie (rusettianalyysi)
 • Fysikaaliset, kemialliset, työhygieeniset ja biologiset vaaratekijät ja niiden hallinta
 • Havainnointimenetelmät (esimerkiksi Elmeri)
 • HAZOP (HAZard and OPerability study, kemikaalituotantoprosessit)
 • Inhimillinen turvallisuustekijä
 • ISO 45001 standardin mukainen työturvallisuuden ja työterveyden johtaminen Koneriskit
 • Prosessiturvallisuusjohtamisen arviointi Prosessivahinkojen tutkinta
 • Psykososiaaliset vaara- ja kuormitustekijät sekä niiden mittaaminen ja arviointi
 • Puheeksiotto, riskinottoon puuttuminen ja turvallisuuskeskustelu
 • Stressi ja sen hallinta, työhyvinvoinnin ylläpito
 • Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta
 • Toimintovirheanalyysi (TVA)
 • Toimipaikan tai organisaation prosessiturvallisuuden arviointi
 • Turvallisuustarkastukset
 • Turvallisuustuokioiden pitäminen
 • Työnantajan edustajan rooli ja tehtävät työturvallisuuden ja terveyden edistämisessä
 • Työpaikan sisäisen liikenteen ja liikkumisen turvallisuus
 • Työturvallisuuden ja terveyden johtaminen
 • Työturvallisuuden ja terveyden strateginen johtaminen
 • Työturvallisuuden vastuut, velvollisuudet ja oikeudet organisaatiossa
 • Työturvallisuuskulttuurin muuttamine
 • Työyhteisön konfliktitilanteet ja niiden käsittely
 • Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden TTT-arviointi
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviot
 • Valmentava esihenkilötyö työturvallisuuden ja terveyden johtamisessa
 • Vuorovaikutustaidot työyhteisössä

Konsultointi

Asiantuntijamme konsultoivat monipuolisesti työturvallisuusasioissa. Työstämme mm. vaatimustasoa määrittäviä ohjeita digimuotoon. Tuemme työnohjauksellisesti työturvallisuusasiantuntijoita.

Toteutamme kampanjoita ja autamme turvallisuusviestinnässä.

Prosessiturvallisuuspalvelut

EcoOnline auttaa organisaatiotasi kehittämään prosessiturvallisuutta. Tehokas prosessiturvallisuuden hallintaohjelma (PSM) varmistaa, että kemikaalien ei-toivottuihin päästöihin liittyvät vaarat ovat hallinnassa. PSM-ohjelma edellyttää järjestelmällisesti johdettua prosessivaarojen tunnistamista, arviointia ja hallintaa. EcoOnlinen asiantuntijat auttavat prosessiturvallisuuteen liittyvissä hankkeissanne.

Toimitamme seuraavat palvelut prosessiturvallisuuden johtamiseen:

 • Bowtie (rusettianalyysi)
 • Layer of Protection Analysis: LOPA
 • Prosessiturvallisuuden konsultointi ja prosessiturvallisuusjohtamisen arviointi
 • Prosessiturvallisuusanalyysi, kuten HAZOP ja Mitä jos?
 • Prosessiturvallisuuskoulutu
 • Prosessiturvallisuusvahinkojen tutkinta
 • Toimintovirheanalyysi: TVA
 • Toimipaikan tai organisaation prosessiturvallisuuden arviointi
 • Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden TTT- ja prosessiturvallisuusarviointi
Asiakkaamme

Meillä on asiakkaita yli 80 eri toimialalta

Ohjelmistomme rakentavat turvallisuuskulttuuria onnistuneesti, sillä ne on yli 20 vuoden kokemuksella suunniteltu tukemaan tapaa, jolla työntekijät todella toimivat. Tämä perustuu kokemukseen, joka palvelee asiakkaitamme jo yli 80 toimialalla.

Lue lisää

Asiantuntijamme ovat apunasi

Varaa kanssamme tapaaminen ja keskustellaan, kuinka voisimme olla apuna turvallisuustyössäsi ja räätälöidään organisaatiollenne sopivat palvelut.

 
Varaa tapaaminen
Finland-Homepage-Hero-920x1200

Nikolas Hiltunen

Key Account Manager, EcoOnline

Ajankohtaiset artikkelit

| occupational safety
Kaikki mitä sinun pitää tietää turvallisuushavainnoista

Turvallisuushavainnot ovat olennainen osa vahvaa työturvallisuuskulttuuria. Usein työntekijöillä on hatara käsitys...

| occupational safety
Kemikaalilainsäädäntö on muuttumassa

Vuosi sitten Euroopan komissio julkaisi uuden Kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian vastauksena Euroopan vihreän...

| occupational safety
Kuinka luoda onnistunut työturvallisuuden ja -terveyden tarkastusohjelma

Työterveyden ja työturvallisuuden tarkastusohjelmat eivät ole olemassa vain osoittaakseen, miten asiat on hoidettu,...