Maksuttomat oppaat

Lataa tästä maksuttomat oppaat turvallisuustyösi tueksi:

Työturvallisuusoppaat

Kemikaaliturvallisuusoppaat

Työturvallisuusoppaat

 

Työturvallisuusjohtamisen ABCD

Opas työturvallisuusjohtamisen eri osa-alueista ja vastuista, jotka helpottavat työtäsi turvallisen työpaikan luomisessa ja tavoitteiden toteutumisessa.

Elmeri Industry

Elmeri Industry-menetelmän lomake teollisuuden työympäristön monitorointiin ja laaduntarkkailuun.

Miksi ja miten hyödyntää e-oppimista työturvallisuuden kehittämisessä

Opas siitä, kuinka hyödyntää verkkokoulutusta ja e-oppimateriaaleja työturvallisuuden kehittämisessä.

Inhimillinen turvallisuustekijä

Opas keinoista, kuinka ottaa ihminen huomioon työturvallisuuden johtamisessa ja kuinka herättää turvallisuustietoisuutta yrityksessä.

8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen Opas 8 askeleesta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikoilla ja ryhmän mukaan saamiseksi.
Fyysinen kuormitus riskitekijänä

Opas tyypillisimmistä fyysisistä kuormitustekijöistä ja työnantajan keinoista kuormituksen välttämiseksi.

Henkilönsuojaimet

Opas työntekijän henkilönsuojaimista - välineistä ja varusteista, jotka suojaavat työntekijää tapaturmilta ja sairastumisen vaaralta työssä.

Psykososiaalinen työturvallisuus

Opas, joka sisältää esimerkit mm. psykkisistä häiriöistä työelämässä ja psykososiaalisen turvallisuuden hallintakeinot.

COVID-19: KUINKA HALLITA RISKIT ORGANISAATIOSSASI

Opas siitä, siitä, mitä ottaa huomioon lähdettäessä arvioimaan riskejä koronaviruksen varalta.

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN ABC Opas uudelle työsuojelupäällikölle, jonka avulla pääset alkuun työsuojelun ja työturvallisuuden parissa.
20 vinkkiä turvalliseen toimistotyöhön Opas siitä, kuinka välttää työtapaturmia ja fyysisten rasitusten riskit toimihenkilötyössä.
5 Helppoa askelta digitaalisiin turvallisuushavaintoihin

Opas 5 helposta askeleesta digitaalisiin turvallisuushavaintoihin, jonka avulla organisaation turvallisuusviestintää saa helpotettua.

Kuinka täytät työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset

Opas siitä, kuinka täytät työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset organisaatiossasi ja noudatat lakeja ja säädöksiä.

7 askelta kohti turvallista kulttuuria Opas siitä, miten saada johto ja esimiehet viemään organisaatiota kohti turvallista kulttuuria.

Kemikaaliturvallisuusoppaat

 

Kemikaalien riskinarviointi 5 askeleella

Opas kemikaalien riskinarvioinnin 5 askeleesta, jolla pääsette helposti alkuun tärkeässä turvallisuustyössä.

CLP-merkinnät

Juliste eri CLP-merkinnöistä, jotka kemikaalien valmistajien, maahantuojien, esineiden tuottajien, jatkokäyttäjien ja jakelijoiden tulee huomioida.

Käyttöturvallisuustiedotteen 7 tärkeintä kohtaa Opas käyttöturvallisuustiedotteen 7 tärkeimmästä kohdasta - selitettynä, miksi juuri ne ovat tärkeimmät kohdat.
Kemikaalien myynti verkkokaupassa

Opas siitä, mitä sinun tulee huomioida myydessäsi terveydelle vaarallisia kemikaaleja verkkokaupassa.

10 TERVEYDELLE VAARALLISTA KEMIKAALIA

Opas 10 terveydelle vaarallisesta kemikaalista, jotka ovat vaaraksi terveydellesi ja kuinka niiltä tulee suojautua.

Kemikaalien korvaaminen 5+1 askeleella

Opas terveydelle vaarallisten kemikaalien korvaamiseen vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla.

Altistumisskenaario

Opas siitä,, mitä tehdä kun vastaanotat käyttöturvallisuustiedotteen, johon on liitetty altistumisskenaario.

Käyttöturvallisuus-tiedotteen hallinta kumi- ja muoviteollisuudessa Opas siitä, kuinka parantaa kemikaaliturvallisuuden hallintaa ja kulttuuria kohti kemikaalien turvallisempaa käyttöä toimialalla.