Maksuttomat oppaat

Lataa tästä maksuttomat oppaat turvallisuustyösi tueksi:

Työturvallisuusoppaat

Kemikaaliturvallisuusoppaat

Työturvallisuusoppaat

 

FI_Book Covers_työsuojelu-smaller
Työsuojelun toimintaohjelma - neuvova esimerkki

Esimerkki työsuojelun toimintaohjelmasta - asiakirja, joka on oltava lähes jokaisessa työpaikassa Suomessa.

Miten laadit ensiluokkaisen koulutusohjelman työpaikallesi?
Miten laadit ensiluokkaisen koulutusohjelman työpaikallesi?

Opas neljästä vaiheesta, joiden avulla luot ensiluokkaisen koulutusohjelman organisaatiossasi.

FI_Book-Covers_ABCD
Työturvallisuusjohtamisen ABCD

Opas työturvallisuusjohtamisen eri osa-alueista ja vastuista, jotka helpottavat työtäsi turvallisen työpaikan luomisessa ja tavoitteiden toteutumisessa.

FI_Book-Covers_Elmeri
Elmeri Industry

Elmeri Industry-menetelmän lomake teollisuuden työympäristön monitorointiin ja laaduntarkkailuun.

FI_Book-Covers_E-oppimista
Miksi ja miten hyödyntää e-oppimista työturvallisuuden kehittämisessä

Opas siitä, kuinka hyödyntää verkkokoulutusta ja e-oppimateriaaleja työturvallisuuden kehittämisessä.

FI_Book-Covers_Inhimillnen
Inhimillinen turvallisuustekijä

Opas keinoista, kuinka ottaa ihminen huomioon työturvallisuuden johtamisessa ja kuinka herättää turvallisuustietoisuutta yrityksessä.

FI_Book-Covers_8-Askelta
8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen Opas 8 askeleesta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikoilla ja ryhmän mukaan saamiseksi.
FI_Book-Covers_Fyysinen
Fyysinen kuormitus riskitekijänä

Opas tyypillisimmistä fyysisistä kuormitustekijöistä ja työnantajan keinoista kuormituksen välttämiseksi.

FI_Book-Covers_PPE
Henkilönsuojaimet

Opas työntekijän henkilönsuojaimista - välineistä ja varusteista, jotka suojaavat työntekijää tapaturmilta ja sairastumisen vaaralta työssä.

FI_Book-Covers_Psykososiaalinen
Psykososiaalinen työturvallisuus

Opas, joka sisältää esimerkit mm. psykkisistä häiriöistä työelämässä ja psykososiaalisen turvallisuuden hallintakeinot.

FI_Book-Covers_covid
COVID-19: KUINKA HALLITA RISKIT ORGANISAATIOSSASI

Opas siitä, siitä, mitä ottaa huomioon lähdettäessä arvioimaan riskejä koronaviruksen varalta.

FI_Book-Covers_Tyosuojelupaallikon-ABC
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN ABC Opas uudelle työsuojelupäällikölle, jonka avulla pääset alkuun työsuojelun ja työturvallisuuden parissa.
FI_Book-Covers_20_vinkkia_toimistotyohon
20 vinkkiä turvalliseen toimistotyöhön Opas siitä, kuinka välttää työtapaturmia ja fyysisten rasitusten riskit toimihenkilötyössä.
FI_Book-Covers_5-Helppoa-Askelta
5 Helppoa askelta digitaalisiin turvallisuushavaintoihin

Opas 5 helposta askeleesta digitaalisiin turvallisuushavaintoihin, jonka avulla organisaation turvallisuusviestintää saa helpotettua.

FI_Book-Covers_Kuinka-Taytat-
Kuinka täytät työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset

Opas siitä, kuinka täytät työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset organisaatiossasi ja noudatat lakeja ja säädöksiä.

FI_Book-Covers_7_askelta_kohti_turvallista_kulttuuria
7 askelta kohti turvallista kulttuuria Opas siitä, miten saada johto ja esimiehet viemään organisaatiota kohti turvallista kulttuuria.

Kemikaaliturvallisuusoppaat

 

FI_Book_Covers_6_velvollisuutta_w
6 velvollisuutta jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien hallintaan työpaikalla

Opas siitä, mitä velvollisuuksia liittyy vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja hallintaan työpaikalla.

FI_Book-Covers_CM_kemikaaliluettelo
Kemikaaliluettelo

Helppokäyttöinen kemikaaliluettelo, jonka avulla pääset alkuun kemikaalien hallinnassa ja noudatat lainsäädäntöä.

FI_Book-Covers_Kemikaalien_riskinarviointi
Kemikaalien riskinarviointi 5 askeleella

Opas kemikaalien riskinarvioinnin 5 askeleesta, jolla pääsette helposti alkuun tärkeässä turvallisuustyössä.

FI_Book-Covers_clp
CLP-merkinnät

Juliste eri CLP-merkinnöistä, jotka kemikaalien valmistajien, maahantuojien, esineiden tuottajien, jatkokäyttäjien ja jakelijoiden tulee huomioida.

FI_Book-Covers_Kayttoturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedotteen 7 tärkeintä kohtaa Opas käyttöturvallisuustiedotteen 7 tärkeimmästä kohdasta - selitettynä, miksi juuri ne ovat tärkeimmät kohdat.
FI_Book-Covers_Kemikaalien-Myynti-Verkkokaupassa
Kemikaalien myynti verkkokaupassa

Opas siitä, mitä sinun tulee huomioida myydessäsi terveydelle vaarallisia kemikaaleja verkkokaupassa.

FI_Book-Covers_10_vaarallista_kemikaalia
10 TERVEYDELLE VAARALLISTA KEMIKAALIA

Opas 10 terveydelle vaarallisesta kemikaalista, jotka ovat vaaraksi terveydellesi ja kuinka niiltä tulee suojautua.

FI_Book-Covers_Korvaaminen
Kemikaalien korvaaminen 5+1 askeleella

Opas terveydelle vaarallisten kemikaalien korvaamiseen vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla.

FI_Book-Covers_Altistumisskenaario
Altistumisskenaario

Opas siitä,, mitä tehdä kun vastaanotat käyttöturvallisuustiedotteen, johon on liitetty altistumisskenaario.

FI_Book-Covers_Kayttoturvallisuutiedotteiden
Käyttöturvallisuus-tiedotteen hallinta kumi- ja muoviteollisuudessa Opas siitä, kuinka parantaa kemikaaliturvallisuuden hallintaa ja kulttuuria kohti kemikaalien turvallisempaa käyttöä toimialalla.