Euroopan kemikaalivirasto ECHA ylläpitää SVHC-listaa eli kandidaattilistaa erityistä huolta aiheuttavista aineista.

Takaisin
Published
24/10/2017

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ylläpitää SVHC-listaa eli kandidaattilistaa erityistä huolta aiheuttavista aineista.

Nämä aineet ovat joko terveydelle tai ympäristölle vaarallisia tai antavat muuten aihetta saman tasoiseen huoleen (esim. hormonitoimintaa häiritsevät tai herkistävät aineet). SVHC-listaa täydennetään kaksi kertaa vuodessa ja sieltä löytyvät aineet siirtyvät todennäköisesti jossain vaiheessa luvanvaraisten aineiden listalle. Kaikkien kemikaaleja käyttävien toimijoiden olisi hyvä säännöllisesti verrata omia kemikaalejaan kandidaattilistan aineisiin, sillä SVHC-aineiden käyttäminen joko sellaisenaan tai osana seosta tai esinettä, asettaa velvoitteita toimijoille.

Eco Archivessa olevassa Lainsäädäntö-osiossa voitte nopeasti tarkistaa, onko käytössänne kandidaattilistalla olevia aineita. Lisäksi tiedotamme aina järjestelmän etusivulla kandidaatti- ja lupalistojen päivittymisestä. Tarkistus on hyvä tehdä ainakin aina listojen päivittyessä ja säännöllisin väliajoin muutenkin, jos käyttöön otetaan uusia aineita.

SVHC-listalta löytyy aivan arkisissakin kemikaaleissa ja esineissä käytettyjä ainesosia. Muun muassa erilaiset liimat, kovetteet, muovituotteet ja maalit voivat sisältää SVHC-aineita. Esineiden valmistajien on tiedotettava asiakkaitaan esineiden sisältämistä SVHC-aineista ja myös kuluttaja-asiakkaille tieto on toimitettava kysyttäessä 45 päivän kuluessa. Kemikaalien jatkokäyttäjienkin on hyvä tarkistaa omat tuotteensa. Mikäli käytössä on SVHC-ainetta sisältävää kemikaalia, on syytä mahdollisuuksien rajoissa harkita tuotteen korvaamista vähemmän vaarallisella vaihtoehdolla.

Kun kemikaali siirtyy SVHC-listalta luvanvaraisten aineiden listalle, sen käytölle on haettava lupaa. Luvan hakeminen on maksullista ja se myönnetään määräajaksi. Luvanvaraisten aineiden kohdalla jatkokäyttäjien tulee selvittää, aikooko tuotteen toimittaja hakea käyttölupaa kyseiselle kemikaalille ja tuleeko lupa sisältämään yrityksen oman käyttötavan, tai onko oma käyttötapa vapautettu lupavaatimuksesta. Mikäli vastaus edellisiin kysymyksiin on ei, lupaa voi tarvittaessa hakea itse tai yhdessä muiden jatkokäyttäjien kanssa.

Eco Archiven avulla voi vastaavasti tarkistaa myös luvanvaraisten aineiden luettelon, sekä tehdä omia rajoituslistoja perustuen H-lausekkeisiin, CAS-, EC- tai indeksinumeroihin.

Kirjoittaja:

Kirjoittaja: Henna Rosilo, Support Consultant – henna.rosilo@ecoonline.com

Kirjoittajien ajatukset ja mielipiteet eivät välttämättä edusta EcoOnline Oy:n kantaa.