Ohjelmisto työturvallisuusjohtamisen avuksi | EcoOnline
EcoOnline EHS

Ohjelmisto työturvallisuus-johtamisen avuksi

Luo kestävä turvallisuuskulttuuri helpottamalla työsuojelun EHS-prosessien seuraamista. EcoOnline EHS -ohjelmisto tarjoaa sinulle kokonaisvaltaisen ja käyttäjäystävällisen työkalun, jolla voit suunnitella ja toteuttaa työturvallisuuden ja -terveyden johtamista. Paremmalla riskienhallinnalla vähennät myös tapaturmien ja onnettomuuksien määrää.

️ EcoOnline EHS - Esittelyvideo (3 min)

EcoOnline EHS -ratkaisu
Jo 25+ vuoden kokemuksella

10.000+ asiakasta ympäri maailman luottaa palveluihimme

Palvelujamme käytetään jo 90 eri toimialalla. Siksi olemme kehittäneet ohjelmistoja, joita voi räätälöidä vastaamaan myös teidän organisaationne tarpeita. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin. Lue asiakkaidemme mietteitä
EcoOnline EHS Kolmessa Minuutissa

TTT-järjestelmä EcoOnline EHS:
Katso esittelyvideo

Katso video
ehs-video

Ota työturvallisuus-johtaminen hallintaan jo tänään

Varaa meiltä ilmainen konsultointi, jossa käymme läpi työturvallisuuden keskeiset vaatimukset ja kuinka voimme työturvallisuussovelluksellamme auttaa teitä noudattamaan niitä.

Varaa tapaaminen
FI_1-900x900

Miika Suurnäkki

Senior Sales Executive, EcoOnline

Usein Kysyttyä

Mikä on työturvallisuusohjelma?

Työterveys- ja työturvallisuusohjelma on keskitetty ja pilvipohjainen alusta, joka mahdollistaa vaatimustenmukaisten tietojen, toimintojen ja tehtävien hallinnoinnin koko organisaatiossa.

Se auttaa myös erilaisten lomakkeiden, töiden ja tehtävien standardisoimisessa, mikä vuorollaan mahdollistaa tietojen ja tilastojen vertaamisen ja parempien toimenpiteiden tekemisen.

Esimerkiksi:

Firma Oy:lla on kaksi tuotantolaitosta Suomessa. Toisessa sairauspoissaoloprosentti on selvästi korkeampi. Ohjelmistolla työturvallisuuteen voidaan vertailla kohteiden työturvallisuusmittareita toisiinsa, jolloin huomataan, että läheltä piti -ilmoituksia saadaan 5 kertaa enemmän laitoksessa, jossa sairauspoissaoloprosentti on alempi. 

Hyvässä työturvallisuusohjelmistossa ilmoittaminen on myös tehty mahdollisen helpoksi.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä ohjelmiston toimintoihin ja hyötyihin liittyen. Voit myös tutustua maksuttomiin oppaisiimme.

Miksi terveys- ja työturvallisuusohjelmaa tarvitaan?

Sähköinen terveys- ja työturvallisuusohjelma on hyödyllinen apuväline organisaatiossa, jossa turvallisuusjohtaminen perinteisillä menetelmillä on käynyt liian raskaaksi ja monimutkaiseksi.

Raportointi ja nykytilanteen visualisointi eri sidosryhmille koetaan myös usein haastavaksi ja aikaa vieväksi tehtäväksi Excel-tason työkaluilla.

Mitä tärkeintä, moderni ja pilvipohjainen alusta työturvallisuuteen helpottaa turvallisuustyötä huomattavasti, mikä taas madaltaa kynnystä osallistua organisaation työturvallisuustoimintaan.

Mikä on EHS järjestelmä?

EHS on lyhenne sanoista ympäristö (environment), työterveys (health) ja työturvallisuus (safety). EHS:lle löytyy monta synonyymiä, esimerkiksi: SHE, OHS, HSE.

Suomessa puhutaan yleisesti työturvallisuudesta.

Ohjelmisto työturvallisuuteen (EHS järjestelmä) auttaa turvallisuus- ja työsuojeluasioiden johtamisessa. Ohjelmisto mahdollistaa paremman ja tehokkaamman tiedon keruun, jakamisen ja analysoinnin. Sen avulla vahvemman ja kestävämmän turvallisuuskulttuurin rakentaminen on helpompaa ja selkeämpää.

Mitä EHS ohjelmalla tehdään?

Työterveys ja työturvallisuusohjelma auttaa organisaatioita noudattamaan lakisääteisiä työturvallisuusvaateita ja tehostamaan turvallisuuskulttuuria organisaatiossa. Ratkaisulla voit hoitaa kaikki organisaation työterveys- ja työturvallisuusprosessit yhdessä paikassa. Muutama esimerkki:


- Työterveys- ja työturvallisuuskäytännöt organisaatiossa
- Poikkeamista, tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista ilmoittaminen
- Tehtävät ja työnkulut tapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentämiseen
- Työkalut riskikartoituksiin ja riskien arviointiin

Miksi työturvallisuusohjelma on tärkeä?

Työturvallisuus- ja työterveysohjelmilla mahdollistat sen, että kun tehtävä suoritetaan työpaikalla, kaikki varotoimet on tehty riskien vähentämiseksi. Työn vaarojen arviointi ja minimointi on elintärkeää organisaation toiminnan (ja maineen) kannalta.

Mitkä ovat EHS ohjelman suurimmat hyödyt?

EHS ohjelmiston suurimmat hyödyt ovat:
- Tärkeiden tietojen keskittäminen yhteen paikkaan, joka mahdollistaa tapaturmatutkijoiden välittömän pääsyn koulutustietoihin ja riskinarviointeihin.
- Oikeat tiedot oikeille henkilöille itsepalveluperiaatteella.
- Mobiilisovellus, jolla luot tarkempia analyysejä tarkastuksissa ja auditoinneissa, auttaen organisaatiota kohdentamaan resursseja niihin osa-alueisiin, jotka kehittävät EHS-työtä eniten.
- Tiedot saa myös asiakkaiden saataviksi, mikä auttaa luottamuksen rakentamisessa.
- Ilmoitustoiminto pitää johtajia ajan tasalla ilman, että heidän pitäisi säännöllisesti käydä järjestelmässä.

Mikä tekee hyvän EHS ohjelman?

Hyvän työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän tulisi kattaa useita työterveys- ja työturvallisuusprosesseja: poikkeamien ilmoittaminen, riskinarviointi ja auditointi. Ohjelman pitäisi lisäksi olla mahdollisimman helppokäyttöinen sekä esimiehille että työntekijöille. Tämä saavutetaan, kun havainnoinnit poikkeamista ja vaaratilanteista tehdään omalla älypuhelimella. Näin työntekijät osallistuvat aktiivisesti ja näkyvästi työpaikkansa turvallisuuden parantamiseen. EHS-ohjelmasta pitäisi myös saada kattava yhteenveto organisaation turvallisuustiedoista. On tärkeää, että saat yleiskuvan työturvallisuudesta koko organisaatiossa - riippumatta toimipaikkojen tai osastojen määrästä.

Mitkä toiminnot kuuluvat EHS ohjelmaan?

Tehokkaan työterveys- ja työturvallisuusohjelmiston keskeisiä elementtejä ovat sitoutuminen hallinnointiin ja mittaamiseen, tehokas suunnittelu, käyttöönotto, korjaavat toimet, jatkuva koulutus ja ylläpito.