Kemikaalien riskinarviointi

Tee kemikaalien riskinarvioinnista helppoa

Työsuojelulainsäädäntö edellyttää, että työnantajat tuntevat työpaikan kemialliset vaaratekijät, arvioivat niiden aiheuttamat riskit kirjallisesti ja hallitsevat riskejä. Riskinarvioinnissa on eriteltävä toteutetut ehkäisevät toimenpiteet.
Risk Assessments (Header) FIN-1

Kuvaus

Chemical Managerin avulla henkilöstö pystyy arvioimaan ja hallitsemaan kemikaalien käyttöön liittyviä riskejä helposti ja varmistumaan tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta. 

Kemikaalien riskinarviointi on tärkeä, suunnitelmallinen prosessi. Sen tavoitteena on arvioida työpaikan vaarallisten kemikaalien aiheuttamat terveys-, palo- ja ympäristöriskit ja päättää tarvittavista riskinhallintatoimista, jotta riskien toteutuminen voidaan estää. 

Hyödynnä käyttöturvallisuustiedotteiden tarjoama tieto kemikaalien vaaroista ja ominaisuuksista ja unohda loputon paperityö. Valmiiksi täytetyt tiedot helpottavat dokumentaatiota ja versiohallintaa yhdistäen ne saumattomaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmällisellä asenteella kemikaaliturvallisuutta voidaan kehittää nykyaikaisen ennakoivan turvallisuuskulttuurin tasolle.

Trans-SaintGobain-200

"Erinomainen työkalu vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien riskien hallintaan."

- Matthew H, Regional EHS Partner, Saint-Gobain PAM 
Katso webinaaritallenne

Kemikaaliriskit työpaikalla

Katso täältä
webinar_kemikaaliriskit

Tärkeimmät ominaisuudet

New-Icon_Key-Features
Riskienhallinta

Tekee kemikaalien käyttöön liittyvien riskien hallinnan helpoksi

New-Icon_Key-Features
Kemikaalien riskinarviointi

Vaatimustenmukainen riskinarviointi vaarallisten kemikaalien kanssa työskenteleville

New-Icon_Key-Features
Ohjaava prosessi

Vaiheittainen ja ohjaava riskien arvioinnin prosessi kartoituksesta täydelliseen arviointiin

New-Icon_Key-Features
Muokattava riskienarviointi

Luo älykkäitä riskiarviointeja omien kriteeriesi pohjalta

Asiakkaamme

Meillä on asiakkaita yli 80 eri toimialalta

Ohjelmistomme rakentavat turvallisuuskulttuuria onnistuneesti, sillä ne on yli 20 vuoden kokemuksella suunniteltu tukemaan tapaa, jolla työntekijät todella toimivat. Tämä perustuu kokemukseen, joka palvelee asiakkaitamme jo yli 80 toimialalla.

Lue lisää

Suorita kemikaalien riskinarviointi helposti

Varaa meiltä ilmainen konsultointi, jossa käymme läpi kemikaaliturvallisuuden keskeiset vaatimukset ja kuinka voimme auttaa teitä noudattamaan niitä.

Varaa tapaminen
Ina_forside

Ina Thrane Grove

Sales Executive, EcoOnline 

Ajankohtaiset artikkelit

| occupational safety
CLP-asetus pähkinänkuoressa

Tässä artikkelissa saat kokonaiskuvan CLP-asetuksesta — EU:n asetus, jossa säädetään, miten organisaatiosi on...

| occupational safety
Mikä on hyvä työympäristö?

Hyvällä työympäristöllä on paljon hyötyjä. Ilman hyvää työympäristöä työnteosta tulee raskasta, päivistä pitkiä ja...

| occupational safety
Mikä on turvallisuuskävely?

Turvallisuuskävely on oiva tapa saada konkreettista ja työntekijöiden kokemuksiin pohjautuvaa tietoa kohteen...