Työturvallisuuden e-oppimateriaalit
Learning manager

Työturvallisuuden e-oppimateriaalit

 • Työturvallisuusasiantuntijoiden laatima kattava e-oppimateriaalikirjasto käytettävissäsi
 • eLessonit (6-60 min) työntekijöiden kouluttamiseen ja perehdytykseen
 • microLessonit  (1-3 min) tietoiskuihin, nopeaan ja toistuvaan tiedonjakeluun tai kertaamiseen 
 • Jokaisen e-oppimateriaalin lopussa oleva tietotesti toimii kertauksena ja todentaa oppimisen
smartmockups_kiire

Joustava ratkaisu työturvallisuuden osaamisen ja tietoisuuden kehittämiseen

 • Digitaalisia oppimateriaaleja käytetään itseopiskelun lisäksi paljon kouluttajan aineistona ja luentomateriaaleina.
 • Yhdistä valmiit eLesson- ja microLesson-oppimateriaalit omaan
  kurssi- tai e-kurssimateriaaliisi nopeuttaaksesi kurssituotantoa ja varmistaaksesi korkean laadun.
 • Oppimateriaalit ovat SCORM-yhteensopivat ja lisensoitavissa myös omaan LMS (Learning Management System) oppimisympäristöön.
 • EcoOnlinen työturvallisuuden e-oppimateriaalien kirjasto sisältää jo yli 100 nimikettä, useilla eri kielillä.
EcoOnline Learning Manager

 

 

Valmis työturvallisuuden e-oppimateriaalien kirjastomme sisältää nimikkeitä seuraavista teemoista:

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52
Turvallisuuskulttuuri ja -johtaminen
INFORMATION_Checkmark_NP-52x52
Lainsäädäntö
INFORMATION_Checkmark_NP-52x52
Tapaturmavaarat
INFORMATION_Checkmark_NP-52x52
Psykososiaaliset tekijät ja työhyvinvointi
INFORMATION_Checkmark_NP-52x52
Tuki- ja liikuntaelinten kuormitus
INFORMATION_Checkmark_NP-52x52
Kemialliset ja biologiset altisteet
INFORMATION_Checkmark_NP-52x52
Ensiapu ja pelastusvalmius
INFORMATION_Checkmark_NP-52x52
Henkilönsuojaimet
”Olemme Sappi Kirkniemen tehtaalla hyödyntäneet vuosia EcoOnlinen oppimisratkaisuja sisäisessä intranetissä ja heidän alustoillaan. Ne ovat toimineet poikkeuksetta hyvin ja oppijat ovat antanee positiivista palautetta toteutuksista ja käytettävyydestä. Tulemme jatkossakin olemaan silmät auki EcoOnlinen tarjoaman suhteen ja tulemme hyödyntämään heidän tuottamia sovelluksia osana meidän omille ihmisillemme tarjoamaa monipuolista verkko-oppimisympäristöä.”
Jari Haijanen | Manager Environment and Safety | Sappi Europe Kirkniemi Mill sappi-1

Esimerkki e-oppimateriaalista (eLesson)

smartmockups_kurssiesimerkki_LM

Silmien suojaaminen

Tässä eLessonissa käydään läpi erilaisia silmävammatyyppejä, erilaisia suojausmenetelmiä ja ohjeita silmävamman tapahtuessa.

Kesto: 7 min

Kenelle eLessonon tarkoitettu:

Kaikille, jotka saattavat tarvita silmäsuojaimia työssään ja jotka päättävät, mitä henkilökohtaisia suojavarusteita yrityksessä tarvitaan. Monissa teollisuusyrityksissä vaaditaan silmäsuojaimet kaikille työntekijöille.​ Silmät ovat ihmiskehon arin osa ja niitä on vaikea korjata, kun ne ovat vaurioituneet.

Oppimistulokset:

Tämän eLessonin jälkeen olet oppinut erilaisia silmävammatyyppejä, erilaisia suojausmenetelmiä ja mitä tehdä silmävamman tapahtuessa.

EcoOnline työturvallisuuden e-oppimateriaalit

* tilanne 8.4.2021 - lista päivittyy kun uusia materiaaleja lisätään

eLesson

 • Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
 • Alkoholi, työ ja terveys
 • Arkipäivän tietoturvallisuutta
 • Elmeri -havainnointi
 • Ensiapua! – Uskalla auttaa
 • Epäasiallinen kohtelu työpaikalla
 • Eri-ikäisten johtaminen
 • Eroon tupakasta
 • Etätyötä turvallisesti ja terveellisesti
 • Hengityksen suojaaminen
 • Henkilönostimen siirtokuljetus
 • Henkilönostimen turvallinen käyttö
 • Hätäensiapu
 • Ilmoita vaarasta - Toimistotyö
 • Ilmoita vaarasta - Teollisuustyö
 • ITu - Inhimillinen turvallisuustekijä
 • Jalkojen suojaaminen
 • Johdanto työturvallisuuteen
 • Johdatus työpaikan kemikaaliturvallisuuteen
 • Jokamiehen sähköturvallisuus
 • Järjestys ja siisteys työpaikalla
 • Koneturvallisuuden lainsäädäntö Suomessa
 • Kuljetinturvallisuus
 • Kuulon suojaaminen
 • Käsien suojaaminen
 • Käsinnostaminen ja selän terveys
 • Käyttöturvallisuustiedote tutuksi
 • Lavojen ja rullakoiden turvallinen käyttö
 • Liikunta ja työvireys
 • Liukastuminen
 • Masennuksen jälkeen töihin
 • Monikulttuurinen työyhteisö
 • Niskan ja hartiaseudun vaivat
 • Nolla tapaturmaa
 • Näin tutkit vaaratilanteen ja tapaturman
 • Näy pimeässä
 • Prosessiturvallisuuden johtaminen
 • Puheeksi ottaminen
 • Putoaminen
 • Pään suojaaminen
 • Rakennustyömaan sähköistyksen turvallisuus
 • Ranteen ja kyynärpään rasitusvaivat ja niiden hoito
 • Ravinto ja työvireys
 • Riskinarviointi tilaajan ja toimittajan yhteistyönä
 • Riskinottoon puuttuminen
 • Silmien suojaaminen
 • Silmävammat
 • Suljettujen tilojen työturvallisuus
 • Teollisuusnosturien turvallinen käyttö
 • Tikasturvallisuus
 • Toiminta onnettomuustilanteissa
 • Toimistotyön ergonomia
 • Toimivat työvaatteet
 • Tunnista stressi ja työuupumus
 • Turvallinen alamiestyöskentely
 • Turvallisesti kurottajalla
 • Turvallisesti portaissa
 • Turvallisesti telineellä
 • Turvallisesti trukilla
 • Turvallisuuskeskustelut
 • Turvallisuuskulttuurin kehitysaskeleet ja Bradleyn käyrä
 • Turvallisuustuokio
 • Työhyvinvoinnin perusteet
 • Työkyvytön vai osatyökykyinen
 • Työn riskien arviointi tutuksi
 • Työpaikan paloturvallisuus
 • Työsuojelun viranomaisvalvonta
 • Työsuojelun yhteistoiminta
 • Työturvallisuuden ja työterveyden johtaminen
 • Työturvallisuuden juridiset vastuut
 • Työturvallisuuslaki tutuksi esimiehille
 • Työturvallisuuslaki tutuksi työntekijöille
 • Työympäristön perusasiat
 • Uni ja työvireys
 • Vahinkokäynnistyksen esto – Lockout/Tagout
 • Vammoja ja sairauskohtauksia
 • Varastohyllystöjen turvallisuus
 • VATU - Varhaisen tuen toimintamalli
 • Yksintyöskentely

microLesson

 • Esimerkin voima
 • Hevosen leikki
 • Into
 • Kaatuminen
 • Keskustelu
 • Keskustelu
 • Kiire
 • Kunto
 • Käytös
 • Lipsahdus
 • Multitaskaus
 • Oikaisu
 • Pikku homma
 • Refleksi
 • Resilienssi
 • Rutiini
 • Sisäinen ääni
 • Sokea piste
 • Sotku
 • Tarkkaavuus
 • Tunne
 • Vaarallinen aine
 • Viive
 • Vireys
 • Viritys
 • Välittäminen

Janne
Production Manager, EcoOnline

Tutustu työturvallisuuden e-oppikirjastoomme

Varaa meiltä ilmainen konsultointi, jossa pääset tutustumaan kanssamme Learning Manageriin.

Klikkaa alta ja näytämme sinulle miten organisaatiosi voisi hyötyä palvelusta!

Ota yhteyttä