Käyttöturvallisuustiedotteiden manuaalinen luominen, ylläpito ja jakelu maksaa vuodessa noin 130 € / kpl.

Kustannusten arviointi

Käyttöturvallisuustiedotteen kappalekohtaisen hinta-arvion perusteena on käytetty seuraavia tekijöitä:

  • Palkansaajien vuositulot
  • Käyttöturvallisuustiedotteen hakuun käytetty aika
  • Käyttöturvallisuustiedotteen tulostus, aika ja siitä syntyvät kustannukset
  • Käyttöturvallisuustiedotteen ylläpitoon ja päivittämiseen käytetty aika
  • Riskinarviointiin käytetty aika

Lähteet:

Väestörekisterikeskus, EcoOnlinen keräämät palautteet, Canon Group