Koulutus- ja valmennusvalikoima

EcoOnlinen asiantuntijoiden ja kouluttajien vahva asiantuntijuus ja nykyaikaiset koulutusmetodit takaavat vaikuttavat oppimistulokset.

Koulutuksiin sisältyy tyypillisesti lähipäivien lisäksi etäopiskelua verkko-oppiympäristössä ja konkreettisia harjoitustehtäviä. Tarjolla on koulutuksia ja valmennuksia sekä yrityskohtaisesti räätälöitynä että avoimina kursseina. Koulutamme lisäksi EcoOnlinen pilvipalveluja käyttäviä asiakkaita sekä tuotteiden käytössä että menetelmien soveltamisessa.

Tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia seuraavilta aihealueilta

 • Esimiehen rooli ja tehtävät työhyvinvoinnin edistämisessä
 • Esimiehen seitsemän lakisääteistä työsuojelun tehtäväroolia sekä juridinen vastuu
 • Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset vaaratekijät
 • Hankalat tilanteet esimiestyössä – vastuut ja keinot
 • Inhimillinen turvallisuustekijä: mikä se on, miten se ilmenee
 • Inhimilliseen turvallisuustekijään ja työtapoihin vaikuttaminen
 • Kemikaalien riskinarviointi
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja jaksamisen tukeminen
 • Koneiden ja laitteiden turvallisuus
 • Me-hengen parantaminen
 • ISO 45001 työturvallisuuden ja työterveyden johtamisjärjestelmän rakentaminen
 • Pitkän työuran polku
 • Puheeksiotto
 • Psykososiaaliset vaara- ja kuormitustekijät
 • Psyykkiset traumat työssä ja niiden käsittely
 • Sisälogistiikan työturvallisuus (varasto- ja terminaalityö)
 • Stressi ja sen hallinta
 • Tarkkaavaisuus ja läsnäolon taito
 • TT -kehitysprojektin onnistunut läpivienti
 • Tuki- ja liikuntaelinten vaara- ja kuormitustekijät
 • Turvallisuuskommunikointi; perehdytys, koulutus, viestintä
 • Turvallisuustietojärjestelmien hyödyntäminen
 • Turvallisuustuokioiden pitäminen (tai Työhyvinvointituokio tai työsuojeluvartti)
 • Työn vaarojen arviointi ja selvittäminen (riskinarviointi)
 • Työniloa työpaikalle!
 • Työpaikan sisäisen liikenteen ja liikkumisen turvallisuus
 • Työsuojelun taloudellinen merkitys liiketoiminnassa
 • Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Työturvallisuuden mittaaminen
 • Työturvallisuuden vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
 • Työturvallisuuskulttuurin kehitysaskeleet
 • Työyhteisön konfliktitilanteet ja niiden käsittely
 • Työympäristön havainnointi (esim. Elmeri+ ja Elmeri Industry -menetelmillä)
 • Vaaratilanteista ja tapaturmista oppiminen
 • Vuorovaikutustaidot työyhteisössä