REACH-asetus vaikuttaa kaikkiin kemiallisten aineiden seosten tai kemikaaleja sisältävien tuotteiden valmistajiin, maahantuojiin, jakelijoihin ja käyttäjiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki yritykset ovat velvollisia tunnistamaan ja arvioimaan kaikki kemikaalit, jotka voivat olla vaaraksi terveydelle ja ympäristölle. Vaatimus on myös arvioida, voidaanko vaarallisia kemikaaleja sisältävät tuotteet korvata vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla. Korvausprosessi on dokumentoitava tavalla, joka on helposti saatavissa tarkastusta varten.

Vaarallisten kemikaalien korvaaminen voi olla monimutkainen ja usein manuaalinen, paperipohjainen prosessi monille yrityksille. Pohjois-Euroopan suurimman kemikaalien tietokannan avulla EcoOnline tarjoaa asiakkailleen välittömän pääsyn kaikkiin tietoihin, joiden avulla voidaan tunnistaa käytössä olevat vaaralliset kemikaalit ja harkita niiden korvaamista vähemmän vaarallisilla.

Innovatiivista teknologiaa hyödyntäen on kehitetty työkalu Chemical Manageriin, joka mahdollistaa vaarallisten kemikaalien korvaamisen harkinnan sujuvammin kuin koskaan. Voit toteuttaa helposti arvioinnin siitä, onko käyttämäsi kemikaali korvattavissa vähemmin vaarallisella ja luot samalla turvallisemman työympäristön kaikille.

Sen lisäksi, että korvaaminen on tärkeä työkalu yrityksille, joiden on noudatettava laajaa ja monimutkaista kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä, korvaamisella on myös tärkeä merkitys jokaiselle yritykselle, joka haluaa kantaa vastuunsa kestävän tulevaisuuden tarjoamiseksi seuraaville sukupolville.

Korvaamistyökalun avulla voit:

  • Minimoida vaarallisten kemikaalien olemassaolon tuotteissa, teollisuuden prosesseissa ja arvoketjuissa
  • Korvata tai poistaa käytöstä vaaralliset kemikaalit ja korvata ne ympäristöystävällisemmilla vaihtoehdoilla
  • Noudattaa lainsäädäntöä
  • Saada yleiskatsauksen kemikaaleistasi ja aloittaa korvausprosessin luettelossasi oleville kemikaaleille, jotka löytyvät rajoituslistoilta, kuten luvanvaraisten aineiden listalta
  • Saada välittömän ja tärkeän tiedon vaarojen tunnistamisesta
  • Edistää innovatiivista ja kestävää tuotantoa ja kulutusta

Viisi hyötyä korvaamisesta: