Kemikaalilaki

Kemikaalilaki (599/2013) on Suomessa kansallisesti säädetty laki, jonka tavoitteena on valvoa ja varmistaa EU:n kemikaalilainsäädännön velvotteiden täyttymistä.

Laki sisältää viranomaisvelvoitteet ja rangaistukset liittyen REACH- ja CLP-asetuksiin, Biosidiasetukseen, pesuaineasetukseen, PIC- ja POP-asetuksiin, elohopean vientikieltoasetukseen sekä kansalliset lisävelvoitteet.

Kansalliset lisävelvoitteet ovat:

  • Vähittäismyynnin olosuhdevaatimukset
  • KETU ilmoitus, biosidien määrätietoilmoitus
  • Tiettyjen biosidivalmisteiden käytön koulutusvaatimus
  • Mainostaminen
  • Käyttöturvallisuustiedotteen kielivaatimus suomi ja ruotsi
  • Biosidivalmisteen, kasvinsuojeluaineista annetun lain mukaisen kasvinsuojeluaineen sekä vaarallisen kemikaalin merkinnät on kirjoitettava suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja

Lue lisää kemikaalilaista Finlexin säädöskokoelman Kemikaalilaki 599/2013 sivulta.