Kemikaali

Kemikaali on yleisnimi, joka kattaa alkuaineista ja niiden yhdisteistä valmistetut aineet ja valmisteet.

  • Kemikaali voi olla teollisesti tuotettua tai esiintyä luonnossa
  • Kemikaalin olomuoto voi olla kiinteä, nestemäinen tai kaasumainen
  • Kemikaaleja voi esiintyä myös esineissä
  • Kemikaalit voivat esiintyä myös seoksina, kuten liuoksina tai aerosoleina