Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt neljä uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle.

Takaisin
Published
29/06/2020

Chemical Managerin Lainsäädäntöhaun kandidaattilistahaku on päivitetty vastaavasti.

Kandidaattilistalle lisätyt aineet ovat:

Aine CAS-numero
Dibutyylibis(pentaani-2,4-dionaatti-O,O’)tina 22673-19-4
2-Metyyli-imidatsoli 693-98-1
1-Vinyyli-imidatsoli 1072-63-5
Butyyli-4-hydroksibentsoaatti (butyyliparabeeni) 94-26-8

 

Aineista kolme ensimmäistä on vaarallisia lisääntymiselle. Niitä käytetään teollisuudessa katalyytteinä ja raaka-aineina erilaisten polymeerien, pinnoitteiden ja muovien valmistuksessa. Butyyliparabeeni on arvioitu hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi. Sitä käytetään säilöntäaineena muun muassa kosmetiikassa.

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten ja esineiden valmistajille ja toimittajille. Lue lisää SVHC-aineiden kanssa toimimisesta EcoOnlinen tietopankista.

Lisätietoja uusista kandidaattilistan aineista ECHA:n tiedotteessa.