Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt neljä uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle.

Takaisin
Published
17/01/2020

Chemical Managerin Lainsäädäntöhaun kandidaattilistahaku on päivitetty vastaavasti.

Kandidaattilistalle lisätyt aineet ovat:

Aine CAS-numero
Di-isoheksyyliftalaatti 71850-09-4
2-Bentsyyli-2- dimetyyliamino-4′- morfoliinibutyrofenoni 119313-12-1
2-Metyyli-1-(4-metyylitiofenyyli)-2-morfoliinipropan-1-oni 71868-10-5
Perfluoributaanisulfonihappo (PFBS) ja sen suolat

 

Di-isoheksyyliftalaattia ei ole toistaiseksi rekisteröity REACHin puitteissa. Muita aineita käytetään muun muassa polymeerien valmistuksessa, sekä PFBS:a myös fluorisurfaktanttina ja palonestoaineena.

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten ja esineiden valmistajille ja toimittajille. Lue lisää SVHC-aineiden kanssa toimimisesta EcoOnlinen Tietopankista.

Lisätietoja uusista kandidaattilistan aineista ECHA:n tiedotteessa.