Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt kymmenen uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle. Jo aiemmin listalla olleiden lyijy-yhdisteiden lisäksi listalle nostettiin nyt myös metallinen lyijy. Chemical Managerin Lainsäädäntöosion kandidaattilista on päivitetty vastaavasti.

Takaisin
Published
27/06/2018

Kandidaattilistalle lisätyt aineet ovat:

  • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride; TMA)
  • Benzo[ghi]perylene
  • Dicyclohexyl phthalate (DCHP)
  • Disodium octaborate
  • Ethylenediamine (EDA)
  • Lead
  • Terphenyl, hydrogenated
  • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)
  • Decamethylcyclopentasiloxane (D5)
  • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten ja esineiden valmistajille ja toimittajille. Lue lisää SVHC-aineiden kanssa toimimisesta EcoOnlinen Tips&Tricks -sivulta.

Lisätietoja uusista kandidaattilistan aineista ECHA:n tiedotteessa