Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt kuusi uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle.

Takaisin
Published
15/01/2019

Eco Archiven Lainsäädäntöosion kandidaattilista on päivitetty vastaavasti.

Kandidaattilistalle lisätyt aineet ovat:

Aineen nimi CAS-numero
2,2-bis(4′-hydroxyphenyl)-4-methylpentane 6807-17-6
Benzo[k]fluoranthene 207-08-9
Fluoranthene 206-44-0
Phenanthrene 85-01-8
Pyrene 129-00-0
1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one 15087-24-8

 

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten ja esineiden valmistajille ja toimittajille. Lue lisää SVHC-aineiden kanssa toimimisesta EcoOnlinen  Vinkit-sivulta.

Lisätietoja uusista kandidaattilistan aineista ECHA:n tiedotteessa.