Inhimillinen turvallisuustekijä (iTu)

Vain tekniikkaan ja johtamiseen panostamalla ei pystytä estämään kaikkia työtapaturmia.

Vasta ymmärtämällä psykologiaa ja sosiaalipsykologiaa päästään käsiksi tekijöihin, jotka vaikuttavat usein vahvasti jopa suuronnettomuuksien taustalla. Inhimillinen turvallisuustekijä viittaa ihmisessä itsessään ja yhteisössä oleviin ilmiöihin, jotka vaikuttavat siihen, kuinka turvallisesti yksilö pystyy käyttäytymään, mitä valintoja ja priorisointeja tekemään ja kuinka aktiivisesti edistämään turvallisuutta työssään. Esimerkiksi tarkkaavaisuus ja monet sitä häiritsevät tekijät, kuten tunteet ja väsyminen, ovat inhimillisiä tekijöitä; samoin suhtautuminen turvallisuuteen, turvallisuusmotivaatio; kulttuuriin sopeutumistaipumus; rutinoituminen sekä alttius alkaa suorittaa tehtävää ”automaattisesti” ilman ennakkoajattelua ja viedä suoritus loppuun tarkistamatta.