Älä vain noudata säädöksiä vaan luo kestävä turvallisuuskulttuuri.

Tutustu myös uudempaan työturvallisuussovelluksemme versioon Safety Manageriinpääset tuotesivulle täältä.

***

EcoOnlinen HSEQ Online on kokonaisvaltainen ohjelmisto, joka tarjoaa kattavat työkalut työturvallisuuden ja -terveyden hallintaan.

Suunnittele, johda ja toteuta – kaikki samalla joustavalla ja työtäsi helpottavalla ratkaisulla. Arvioi riskejä, luo tarkastuslistoja ja toteuta auditoinnit, vastuuta toimenpiteet ja raportoi tapaturmat. Kouluta henkilöstö verkkokurssein ja hallinnoi pätevyyksiä. Aktivoi henkilöstö ilmoittamaan vaaroista sekä varmista tutkinnan ja toimenpiteiden toteuttaminen. Käytä valmiita lomakkeita ja työnkulkuja tai suunnittele juuri teidän organisaatiollenne sopivat. Vähennä päällekkäistä työtä ja korvaa vanhentuneet, monimutkaiset järjestelmät.

RÄÄTÄLÖITÄVYYS
Tarpeidenne mukaan valittavissa olevat moduulit ja muokattavat lomakkeet.
OSALLISTAMINEN
Jaa tehtävät, aktivoi koko henkilökunta, vastuuta esimiehet ja raportoi.
HELPPO KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttövalmis turvallisuusjohtamisen pilvipalvelu, valmiit lomakkeet ja raportit.

Miksi HSEQ Online?

Olemme työskennelleet pitkään eri toimialojen organisaatioiden kanssa. Siksi tiedämme, että turvallisuuden johtaminen pitää tehdä helpoksi ja ottaa käyttöön koko yrityksessä, kaikissa toimipaikoissa ja toiminnoissa. Modulaarisen HSEQ Online -ratkaisun avulla voit suunnitella työturvallisuustoimintaa ja työsuojeluyhteistyötä. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa – ja se mukautuu juuri teidän tarpeisiinne ja tukee nykyisiä käytäntöjä. Tämä on avain kestävän ja vastuullisen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

HSEQ Online tarjoaa teille selkeän ja mutkattoman tien turvallisempaan työpaikkaan.

Mitä sinä saat?

Pilvipohjaisen ja ammattilaisten suunnitteleman työturvallisuusohjelmiston, joka mukautuu toimintoihin ja tarpeisiinne.

HSEQ Online moduulit

Aktivoi koko henkilöstö tekemään ilmoituksia vaaroista, läheltä piti -tilanteista, laatu- ja ympäristöpoikkeamista ja myös positiivisista havainnoista – kätevästi myös mobiililaitteilla. Automatisoidut työnkulut varmistavat, että vastuulliset esimiehet tutkivat tapaukset ja määrittävät niille korjaavat toimenpiteet. Kaikki kertynyt data on helposti raportoitavissa.

Raportoi ja tutki sattuneet tapaturmat sekä määrittele niille korjaavat toimenpiteet vastuuhenkilöineen. Mahdollisuus myös sähköiseen ilmoittamiseen vakuutusyhtiölle. Palvelussa on valmiit graafiset raportit tapaturmien määrille ja tapaturmataajuudelle.

Hallitse koko prosessi vaarojen tunnistamisesta, riskin suuruuden arviointiin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Täytä turvallisuuslain vaatimus käyttämällä ylläpitämäämme riskinarviointilomakkeistoa tai luo juuri teidän tarpeisiinne sopivat lomakkeet.

Toteuta sisäiset auditoinnit, erilaiset tarkastukset ja havainnointikierrokset hyödyntäen valmiita menetelmiä kuten Elmeri Industry tai TR-mittari tai hyödynnä omia pohjianne. Mobiililaitteilla toteutettuun tarkastukseen on kätevä heti liittää havainnollistavat kuvat ja korjaavat toimenpiteet.

Käynnistä korjaavia toimenpiteitä tutkintojen, riskinarviointien ja tarkastusten yhteydessä. Määrittele toteutus- ja tarkastusvastuu sekä aikataulu. Seuraa yhdessä paikassa niiden toteutumista. Saat myös ilmoituksen myöhässä olevista toimenpiteistä.

Voit hakea erilaisin suodattimin kaikkia palvelulla tehtyjä dokumentteja yhdessä paikassa, avata ja lajitella niitä. Tulokset saat ulos csv-taulukkona, jonka voi viedä eri raportointijärjestelmiin tai jatkokäsitellä esimerkiksi excelillä. Lisäksi käytössäsi on laaja valikoima valmiita graafisia raportteja ilmoitusten määristä, niiden käsittelyaikoihin ja tapaturmataajuuksiin.

Koulutusmoduuli sisältää yli 100 valmista ammattilaisten tekemää e-oppimateriaalia perehdytyksiin, turvatuokioihin ja muihin koulutustarpeisiinne. Niistä räätälöit muutamassa minuutissa eri kohderyhmille soveltuvat kokonaisuudet tietotesteineen. Koulutus- ja pätevyysrekisterillä ylläpidät rekisteriä myös muista koulutuksista ja erilaisista pätevyyskorteista.

Seuraa juuri teitä koskevaa ja aina ajantasaista EHS -lainsäädäntöä, kirjaa onko asia kunnossa ja määritä tarvittavat toimenpiteet. Opi ja jaa havahduttavat oikeuden päätökset työsuojelurikoksista. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Linnunmaa Lexin kanssa.

Voit tallentaa palveluun kaikki HSEQ -aihealueeseen liittyvät asiakirjat, kuten työsuojelutoimikunnan muistiot, pelastussuunnitelmat, työhygieeniset mittaukset, luvat ja työohjeet. Voit merkitä jokaiselle lomakkeelle vastuuhenkilön ja mahdollisen tarkistuspäivämäärän.

Kerää henkilöstöltä helposti erilaiset turvallisuutta, tuottavuutta tai ilmapiiriä parantavat ehdotukset tai aloitteet, ja käsittele ne keskitetysti. Tämäkin toimii erinomaisesti myös mobiililla.