Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (538/2018) ja samalla päivittänyt Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet -julkaisun.

Takaisin
Published
01/10/2018

Uusi asetus tuli voimaan 1.8.2018 ja sillä muun muassa tiukennettiin bisfenoli A:n, hiilimonoksidin, kalsiumhydroksidin ja typpidioksidin raja-arvoja.

HTP-arvot sekä biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvot tulee työpaikoilla huomioida työn vaaroja, hengitysilman puhtautta ja työntekijöiden kemikaalialtistumista arvioitaessa. Raja-arvojen lisäksi julkaisussa on ohjeita muun muassa altistumisten selvittämiseen ja tulosten vertailuun.

Käyttöturvallisuustiedotteissa HTP-arvot tuotteen sisältämille aineille ilmoitetaan kohdassa 8. Työnantajien kannattaa kuitenkin tarkistaa viimeisimmät raja-arvot myös ministeriön julkaisusta, sillä tiedoissa on usein puutteita.

Lataa:

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet -julkaisu (pdf) on saatavilla osoitteessa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160967