Hero_image_asiakkaat_HUS-800x585

Kundehistorier

Case: HUS

HUS hankki Eco Archive järjestelmän kemikaalitiedon hallintaan. Nyt käynnistetyn projektin tarkoituksena on saattaa kaikki HUS:in 22 sairaalaa ja liikelaitokset saman kemikaalihallintajärjestelmän alle.

 

Terveydenhuollossa käytetään jatkuvasti paljon erilaisia kemikaaleja. Niiden käyttöä ja hallintaa koskevan tiukan lainsäädännön noudattaminen on haastavaa.

– HUS:n kaltaisessa toimintaympäristössä, jossa kemikaaleja käytetään paljon eri yksiköissä, kemikaalien kokonaisvaltainen hallinta on mahdotonta ilman keskitettyä järjestelmää. Sopivaa ohjelmistoa ei tähän asti ole ollut saatavilla, mutta nyt tehty ratkaisu mahdollistaa kemikaalien hallinnan sekä HUS-, että muilla tasoilla, toteaa ympäristöhallinnon päällikkö Mirja Virta HUS:ista.

– Laboratorioissa on käytössä paljon kemikaaleja. Käytännöt kemikaalien hallinnan osalta ovat olleet hajanaisia ja kemikaalidokumentaation ylläpito on ollut työlästä. Nyt hankittu järjestelmä parantaa kemikaaliturvallisuutta: Ohjelmisto on helppo käyttää ja auttaa myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Järjestelmä myös ja säästää aikaa ja resursseja poistamalla moninkertaista työtä, kun samoja kemikaaleja on monissa eri paikoissa. Paperidokumentaation määrä saadaan minimoitua, joten tämä on myös yksi askel kohti paperittomuutta, toteaa kemisti Annukka Paju.

Nyt hankittu järjestelmä parantaa kemikaaliturvallisuutta: Ohjelmisto on helppo käyttää ja auttaa myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

 

Annukka Paju

Kemisti

EcoOnline helpottaa kemikaalitiedon hallintaa

EcoOnline on perustettu Norjassa vuonna 2000. Vuosien mittaan toiminta on laajentunut muihin Pohjoismaihin, Suomeen vuonna 2011. Pohjoismaissa on asiakasorganisaatioita eri toimialoilta yhteensä noin 3500.

– Muissa Pohjoismaissa EcoOnlinella on paljon asiakkaita terveydenhuollon sektorilta. Samanlaisia kemikaalidokumentaation hallinnan tarpeita on myös suomalaisilla terveydenhuollon organisaatioilla, tästä on hyvänä esimerkkinä nyt käynnistynyt projekti HUS:in kanssa ja muita vastavia on jo näköpiirissä, toteaa EcoOnlinen maajohtaja Kari Eilamo.

EcoOnlinen ratkaisut auttavat kemikaalien luetteloinnissa, käyttöturvallisuustiedotteiden ja riskiarviointien laatimisessa sekä toimitusketjun sisäisessä tiedonkulussa. EcoOnline Oy on aloittanut toimintansa Suomessa 2011. Emoyhtiö, EcoOnline AS on Pohjois-Euroopan ensimmäinen yhtiö, joka tarjoaa ratkaisua kemikaalitiedon hallintaan pilvipalveluna.

Haluatko kuulla lisää, miten EcoOnline voisi helpottaa sinun turvallisuustyötäsi?

Ota meihin yhteyttä!

 

Ota yhteyttä