Elmeri

Elmeri-menetelmät ovat standardoituja työympäristön ja työtapojen havainnointimenetelmiä.

Vakioitujen arviointikohtien ja hyväksymiskriteerien perusteella arvioidaan silmämääräisesti, onko eri osa-alueet Kunnossa vai Ei-kunnossa. Menetelmät antavat turvallisuusindeksin, joka kertoo, kuinka monta prosenttia kaikista havainnoista on kunnossa. Esimerkiksi Elmeri+ menetelmän indeksin on todettu korreloivan tapaturmariskin kanssa.

Elmeriä käyttävät sekä työsuojeluviranomaiset että yritykset sisäisessä turvallisuustyössään.