Kuinka hallita riskit koronaviruksen varalta?

 

Kaikkialla maailmassa on nyt keskitytty paljon koronavirukseen ja siihen, mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu. Niille, jotka työskentelevät työterveyden ja -turvallisuuden parissa, on aika laatia varautumissuunnitelmat ja arvioida organisaatiosi riskit.

Auttaaksemme organisaatioita hallitsemaan COVID-19 tilannetta, olemme julkaisseet oppaan, jonka avulla pystytään hallitsemaan riskejä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajien on arvioitava riskitekijät yrityksessä, laadittava suunnitelmat ja toteutettava toimenpiteet työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle havaittujen riskien vähentämiseksi.

 

Yritysten tulisikin jatkuvasti arvioida riskejä tilanteiden muuttuessa ja valmistella tarvittavat toimenpiteet.

 

Nyt kun olemme näin uudenlaisessa terveys- ja turvallisuustilanteessa, meidän on oltava valmiita muutoksiin voidaksemme ottaa nämä valmiussuunnitelmat käytäntöön. Organisaatioiden olisi nyt ymmärrettävä, että matkustamisen ja liikkuvan työn lisääntyessä myös pandemia-tilanteet voivat tulevaisuudessa yleistyä nopeammin, kuin voimme kuvitellakaan.

Tiedot ja tilastot koronaviruksesta muuttuvat nopeasti ja aiheuttavat huolenaiheita. Organisaatioiden on käytävä avointa keskustelua työntekijöidensä kanssa viruksesta, sen potentiaalisista vaikutuksista organisaatioon ja mitä työntekijät voivat tehdä suojellakseen itseään. Tämän voi aloittaa tekemällä arvioinnin riskien tunnistamiseksi ja toteuttamalla toimenpiteitä riskien minimoimiseksi.

Olemme koonneet kolmen askeleen oppaan siitä, mitä ottaa huomioon lähdettäessä arvioimaan riskejä koronaviruksen varalta.

 

Täytä lomake ja lataa opas!