CLP-asetus

CLP-asetus on vaarallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva lainsäädäntö.

CLP-asetuksen mukaisia toimijoita ovat kemikaalien valmistajat, maahantuojat, esineiden tuottajat, jatkokäyttäjät ja jakelijat. Vaaroista tiedotetaan vaaramerkinnöin.

CLP-asetus määrittelee GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals) luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaiset velvoitteet EU:ssa. Maailmanlaajuisesti yhtenäinen lainsäädäntö parantaa kemikaaliturvallisuutta ja helpottaa kemikaalien kansainvälistä kauppaa. GHS järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokitus ja merkinnät olisivat yhdenmukaiset maailmanlaajuisesti.

EcoOnlinen ratkaisuilla on helppo välittää asiakkaille tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista ja varotoimenpiteistä. Ratkaisumme myös mahdollistavat integroinnin jo olemassa olevaan verkkokauppaan tai verkkosivuille. Tiedot saadaan kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista ja siten voidaan luoda myös etikettejä ja turvaohjeita.

Haluatko tietää lisää? Klikkaa tästä ja soitamme sinulle!

Lisätietoja

Lue lisää CLP-asetuksesta REACH, CLP ja Biosidi neuvontapalvelusta.