EcoOnline Blogi

Kemikaalien korvaaminen - miten huomioida ympäristölle vaaralliset kemikaalit?

Ihmisten terveydelle ja ympäristölle vaarallisimpien kemikaalien vähittäinen poistuminen markkinoilta, ympäristöstä ja ravintoketjuista on yksi nykyaikaisen kem...

Lue lisää

5 riskiä, jotka kemikaalien korvaamatta jättäminen aiheuttaa

On monia syitä, miksi työturvallisuusriskejä kannattaisi pienentää korvaamalla kemikaaleja ja valitsemalla käyttöön vaarattomampia tuotteita. Mutta millaisia va...

Lue lisää

Kuinka noudattaa kemikaalien korvaamista koskevaa lainsäädäntöä

Mitkä säädökset ovat voimassa?   Vaarallisimpien kemikaalien korvaamisesta turvallisemmilla vaihtoehdoilla määrätään sekä EU:n kemikaalilainsäädännössä että kan...

Lue lisää

5 käytännön askelta uudenlaiseen turvallisuuskulttuuriin

Ison-Britannian työturvallisuusviranomaisen mukaan organisaation turvallisuuskulttuuri on yksilöiden ja ryhmän arvojen, asenteiden, käsitysten, osaamisten ja kä...

Lue lisää

5 merkkiä, että työturvallisuusohjelmisto on aika vaihtaa uuteen

Työturvallisuuteen liittyvä työ voi olla aikaavievää. Jotta voidaan varmistaa, että yrityksesi noudattaa lakeja ja parhaita työturvallisuuskäytäntöjä, tarvitaan...

Lue lisää

Kuinka toteutat onnistuneen riskien arvioinnin?

Jokaisella työnantajaorganisaatiolla on lakisääteinen velvollisuus toteuttaa työn vaarojen selvitys ja arviointi riittävän järjestelmällisesti. Selvitystyössä o...

Lue lisää

4 syytä valita EcoOnlinen työturvallisuusohjelmisto

EcoOnlinen ydinajatuksena on, että kun työturvallisuudesta huolehtiminen on helppoa, siitä tulee luonnollinen tapa, joka kasvaa jatkuvasti. Intohimomme on kehit...

Lue lisää

EU:n kemikaalilainsäädännön noudattaminen

EU:n kemikaalilainsäädännön toimeenpano ja valvonta   Koordinoidakseen ja yhdenmukaistakseen kemikaaleja koskevan EU-lainsäädännön toimeenpanoa ja valvontaa Eur...

Lue lisää

Kemikaalien korvausprosessi

Vaarallisten kemikaalien korvaaminen ja asteittainen käytöstä poisto on jatkuvaa ja tärkeää työtä. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, kuinka se tehdään tehokkaasti....

Lue lisää

Ota yhteyttä