Kemikaaliturvallisuus koskee kaikkia

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö asettavat toiminnanharjoittajille useita velvoitteita ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisilta kemikaaleilta – toiminnan laajuudesta riippumatta.

Kirjoittanut Henna Rosilo

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö asettavat toiminnanharjoittajille useita velvoitteita ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisilta kemikaaleilta – toiminnan laajuudesta riippumatta.

Opas: 10 terveydelle vaarallista kemikaalia

 

Kemikaaliturvallisuus koskee kaikkia – varmista yritystoimintasi jatkuvuus oikeilla työkaluilla!

 

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö asettavat toiminnanharjoittajille useita velvoitteita ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisilta kemikaaleilta. Vaatimus suojella esimerkiksi työntekijöiden terveyttä koskee yrityksiä ja muita tahoja toiminnan laajuudesta riippumatta, eikä työnantajan tietämättömyys vapauta säädöksien noudattamisesta tai vastuusta.

Kemikaaliturvallisuuden hallintaan ja kehittämiseen kannattaakin etsiä palveleva yhteistyökumppani ja työkalut, joilla vaarallisten kemikaalien tietoja voidaan käsitellä luotettavasti ja sujuvasti.

Tutustu digitaaliseen kemikaaliturvallisuuden hallinnan järjestelmään >

Suomessa suurin osa yrityksistä on pk-yrityksiä ja niistä edelleen voimakas enemmistö alle 10 työntekijän mikroyrityksiä. Pienillä toimijoilla on usein vaikeuksia lainsäädännön seuraamisessa ja suojelutoimien toteuttamisessa joko tietämyksen tai tahdon puutteen vuoksi erityisesti silloin, kun kemikaalit eivät ole yrityksen ydinliiketoimintaa.

Yrityksistä ei välttämättä löydy henkilöitä, jotka ymmärtäisivät lainsäädännön asettamat velvoitteet, seuraisivat muutoksia ja osaisivat viedä kemikaalien vaaroja ilmaisevat tiedot käytäntöön riskienhallintaan ja työntekijöiden suojeluun. Toisinaan yrityksissä ei edes ymmärretä, että toiminnassa käytetään vaarallisia kemikaaleja, jolloin myös onnettomuuksien ehkäiseminen on useimmiten heikolla tolalla.

Lue myös artikkelimme siitä, miten huomioida ympäristölle vaaralliset kemikaalit >

Yritys on yhtä kuin työntekijänsä ja ilman työkykyistä henkilökuntaa toiminta pysähtyy. Vaarallisista kemikaaleista toimitusketjussa jaettavan tiedon avulla työntekijöiden terveydestä ja ympäristöstä huolehtiminen on siten osa toiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden varmistamista.

Yksittäisellä työntekijällä saattaa etenkin pienissä yrityksissä olla kriittinen rooli tietotaidon keskittyessä voimakkaasti. Tällöin yksikin työtapaturma tai ennakoimaton työkyvyn heikentyminen kroonistuneiden oireiden vuoksi voi johtaa jopa prosessien tai tuotannon keskeytymiseen. Mahdollisesti pitkällekin koulutettu ja kokenut työntekijä on työkyvyttömyyden osuessa myös kallis korvattava.

Henkilövahinkojen lisäksi välinpitämättömyys velvoitteita ja suojelutoimia kohtaan saattaa johtaa esimerkiksi mainevahinkoihin, sakkoihinvankeusrangaistuksiin ja toiminnan keskeytymiseen. Yrityksen huono maine ja toiminnan vastuuttomuus vaikeuttavat myös hyvien työntekijöiden palkkaamista ja sitouttamista.

Lue kattava tietopakettimme käyttöturvallisuustiedotteista >

Laadukkaat palveluratkaisut auttavat velvoitteiden täyttämisessä ja turvallisuuskulttuurin luomisessa

 

Käyttöturvallisuustiedote on perustietolähde, jolla vaarallisia kemikaaleja koskevaa tietoa välitetään toimitusketjussa ja jonka avulla toiminnanharjoittajan tulee lain nojalla tunnistaa ja kirjallisesti arvioida kemikaalin käytöstä aiheutuvat vaarat ja riskit sekä suunnitella ja toteuttaa sopivat riskinhallintatoimet.

Riskinarvioinnin lisäksi vähimmäisvaatimuksina on muun muassa kemikaalien tietojen pitäminen ajan tasalla, kemikaaliluettelon ylläpito sekä vaaratietojen ja suojautumisohjeiden jakaminen työntekijöille heille ymmärrettävässä muodossa.

Opas: Kemikaalien riskinarviointi

Käytännössä muutaman kymmenenkin vaarallisen kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteiden ja tietojen päivittäminen ja hyödyntäminen toiminnassa ilman kustannustehokasta työkalua on niin epäkäytännöllistä ja aikaa vievää, että se monesti jää lopulta tekemättä.

Erityisesti pienten yritysten kannattaa keskittyä ydinliiketoimintaansa ja ulkoistaa kemikaalien tietojen hallinnointi ja ajantasaisuudesta huolehtiminen luotettavalle taholle.

Kemikaalien käyttäjille tarkoitettu EcoOnlinen Chemical Manager -kemikaalirekisteri on nykyaikainen selainpohjainen palveluratkaisu, joka luonnollisesti helpottaa lainsäädännön velvoitteiden täyttämistä ja viranomaisten kanssa toimimista, mutta ominaisuuksillaan mahdollistaa myös vahvan turvallisuuskulttuurin luomisen yritykseen sekä toiminnan kehittymisen seuraamisen.

Lue artikkelimme kaikkia toimialoja koskevasta työperäisen syövän torjunnasta >


Webinaaritallenne: Kemikaalit työpaikalla – mitä ne ovat ja miten haitoilta suojaudutaan?

 

Lähes kaikilla työpaikoilla käytetään kemikaaleja, joiden ominaisuudet ja vaarat vaihtelevat huomattavasti. Kemikaalituotteiden lisäksi työpaikoilla esiintyy myös monia muita kemiallisia tekijöitä, kuten pölyjä ja kaasuja.

Webinaarissa EcoOnlinen Henna Rosilo ja Marianne Pihlava kertovat aloittelijaystävällisesti mitä kemikaalit ja kemialliset tekijät ovat, miten vaaralliset kemikaalit voi tunnistaa ja miten kemiallisten tekijöiden haitoilta suojautumisessa pääsee alkuun.

Katso tallenne täältä >


Työturvallisuuden kehittäminen lähtee lopulta aina ihmisistä. Jotta ihmiset voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan kuitenkin laadukasta ja merkityksellistä tietoa oikeaan paikkaan. Ensiluokkaiset työkalut kemikaalitiedon hallintaan ovatkin paras investointi toiminnan jatkuvuuteen.

Olisiko teidän yrityksenne kemikaaliturvallisuudessa vielä parantamisen varaa?

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Lähteet:

Aluehallintovirasto, Rakennuslehti, Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto (Tukes)

 

Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

Mikä on turvallisuuskävely?

Turvallisuuskävely on oiva tapa saada konkreettista ja työntekijöiden kokemuksiin pohjautuvaa tietoa kohteen...

Työturvallisuus kannattaa aina: tässä syyt

Suomen hallitus, alan järjestöt ja monet työmarkkinaosapuolet ovat viime vuosina kiinnittäneet yhä enemmän huomiota...

Kaikki vaaralausekkeet ja turvalausekkeet (H- ja P-lausekkeet) listattuna

Tähän artikkeliin olemme koonneet kaikki päivitetyt vaaralausekkeet ja turvalausekkeet yhteen paikkaan. Vaara- ja...