Ratkaisujen ydin on vahva asiantuntijuus.

EcoOnline tuottaa työ-, kemikaali- ja prosessiturvallisuuteen sekä työhyvinvointiin liittyviä palveluja. Ne suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiantuntijamme ovat korkeasti ja monipuolisesti koulutettuja, käytännönläheisiä ammattilaisia, joilla on kymmenien vuosien kokemus sadoilta työpaikoilta ja monipuoliset työkalut työkulttuurin kehittämiseen.

ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Kyselyt, havainnoinnit ja toimintasuunnitelmat.
KOULUTUS JA VALMENNUS
Luokassa, verkossa tai monimuotokoulutuksena kaikille organisaatiotasoille.
KONSULTOINTI
Turvallisuuskulttuurin rakentamisen ja ylläpidon tuki.

Asiantuntijamme tarjoavat myös muita palveluja

Turvallisen ja hyvinvoivan työpaikan luomiseksi tarvitaan tietoa, missä tällä hetkellä ollaan, mitä pitäisi parantaa – ja toisaalta mitkä asiat ovat jo hyvällä mallilla. Tarjoamamme menetelmä on laajoihin tutkimuksiin ja standardoituihin menetelmiin perustuva nopea ja tarkka selvitys asiasta, jonka tuloksena on selkeä raportti nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Terveyden ja turvallisuuden tehokas johtaminen edellyttää tietoa työpaikan terveyden ja turvallisuuden tilasta ja käytettyjen riskienhallintamenettelyjen vaikuttavuudesta. Kulttuurimittari on henkilöstölle tehtävä kysely, jolla selvitetään objektiivisesti, mitkä ovat työpaikan vahvuudet ja missä on kehittämistä. Tulosten pohjalta voidaan asettaa niin koko työpaikan kuin yksiköidenkin tavoitteet ja laatia kohdennetut toimintasuunnitelmat.

Kun pyritään erinomaiseen turvallisuustasoon, ”inhimillisen turvallisuustekijän” (iTu) huomioonotto on välttämätöntä. Ihmistä ei voi johtaa, ellei tiedä, miten ihminen ajattelee ja tuntee, mikä hänen toimintaansa vaikuttaa, miksi hän tekee virheitä tai ei toimi ohjeiden mukaan. Ihminen on jatkuvien valintatilanteiden edessä. Turvallisuuden kanssa kilpailee moni tekijä ympäristössä ja ihmisessä itsessään.

Tarjoamme turvallisuuspsykologisia tietoiskuja, valmennuksia, työpajoja, osallistavia työkirjoja ja materiaaleja sekä verkko-oppimisen ratkaisuja, muun muassa EVK – Elämän Valttikortit. Niiden avulla päästään kehittämään ihmisen turvallisuus- ja tilannetietoisuutta sekä tunnistamaan vaarallisia käytöstottumuksia.

Turvavarttien, turvallisuustuokioiden ja työhyvinvointituokioiden aineistoksi tarjoamme EVK – Elämän Valttikortit. Se sisältää 52 + 4 jokerikorttia inhimillisistä tekijöistä ja ihmisen ominaispiirteistä. Niiden avulla esimiehen on helppo pitää mieleenpainuva ja keskusteluja herättävä työsuojelutuokio vaikka joka viikko. Korttipakan voit hankkia joko fyysisesenä pakkana tai sähköisenä e-oppituotteena.