Todistettu yli 80 toimialalla

EcoOnlinen asiakkaina on yrityksiä monilta eri toimialoilta Ohjelmistomme rakentavat turvallisuuskulttuuria onnistuneesti, sillä ne on, yli 20 vuoden kokemuksen perusteella suunniteltu tukemaan tapaa, jolla työntekijät todella toimivat. Tämä perustuu kokemukseen, joka palvelee asiakkaitamme jo yli 80 toimialalla. Täältä löydät esimerkkejä muutamista eri toimialoista.

Teollisuus

Meillä on useita teollisuuden alan yrityksiä asiakkaina, pienemmistä urakoitsijoista suurempiin kansainvälisiin teollisuusyrityksiin. Kemikaalien käsittelyn ja erilaisten määräysten päivittäminen tällä alalla on kriittistä koosta riippumatta. EcoOnlinen järjestelmien avulla tästä työstä tulee huomattavasti yksinkertaisempaa.

Autopalvelut ja korjaus

Autoteollisuudessa toimivat yritykset käyttävät usein suuria määriä kemikaaleja ja kemiallisista yhdisteistä muodostettuja seoksia. Monet näistä voivat olla erittäin vaarallisia työntekijöille. EcoOnlinella on yli 700 asiakasta, jotka luottavat ratkaisuihimme työntekijöiden turvaamisessa ja lain noudattamisessa.

Terveydenhuolto

Terveydenhuoltoala on merkittävä kemikaalien käyttäjä, monet ovat vaarallisia ja aiheuttavat altistumisriskin terveydenhuollon työntekijöille, potilaille, yleisölle ja ympäristölle. Vaatimustenmukaisuusmääräysten mukaan kaikkien työntekijöiden on saatava tietoa kaikista työympäristössä käytetyistä vaarallisista kemikaaleista. Tuhansien käyttöturvallisuustiedotteiden hallinta ja kemiallisten riskien arvioinnin suorittaminen voivat aiheuttaa valtavan taakan terveydenhuollon resursseille – siksi yli 100 asiakastamme on todennut, kuinka tärkeää on käyttää järjestelmää, joka tehostaa kemikaaliturvallisuutta luoden turvallisemman työpaikan niin työntekijöille kuin potilaille.

Elintarvike- ja juomateollisuus

Elintarvike- ja juomateollisuus on yksi säännellyimmistä toimialoista. Sen tavoitteita ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisilta kemikaaleilta ei voi vaarantaa. Elintarvikkeiden ja juomien jalostajien on noudatettava kestävää kemikaaliturvallisuuden hallintasuunnitelmaa, jotta ne pysyisivät vaatimusten mukaisina ja suojaavat brändin eheyttä.

Muut toimialat

Työturvallisuus koskettaa käytännössä kaikkia yrityksiä. Olemme ylpeitä, että olemme voineet auttaa yli 80 eri toimialan yritystä tehokkaamman ja turvallisemman työpaikan luomisessa.