Altistumisskenaario

Altistumisskenaarioilla välitetään vaarallisten kemikaalien käyttäjille tietoja toimintaolosuhteista ja riskinhallintatoimista, joilla ihmisten ja ympäristön altistumista voidaan hallita riittävästi eri käytöissä. 

Altistumisskenaarion laatii yleensä vaarallisen aineen valmistaja tai maahantuoja REACH-rekisteröinnin yhteydessä, kun ainetta rekisteröidään yli 10 tonnia vuodessa. Sen voi tehdä myös joku muu toimija toimitusketjussa, kuten seoksen valmistaja.

Altistumisskenaariot liitetään käyttöturvallisuustiedotteeseen, jolloin sitä kutsutaan laajennetuksi käyttöturvallisuustiedotteeksi (eSDS). Seosten altistumisskenaariot voidaan myös sisällyttää käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajan on tarkistettava, että altistumisskenaariot kattavat hänen käyttönsä ja että asianmukaisia toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi noudatetaan.